Den Gyldne Hest gentegner sponsorat med HKØ

 

Den_gyldne_hest_logo

Det er altid en glæde, når gamle sponsorer kommer tilbage i “folden”, og det er tilfældet med værtshuset: “Den Gyldne Hest” i Thonbogade 6 i Horsens. Det er ejet af Lars Cederlund Olesen, der til dommerklubbens generalforsamling sponsere-de udsøgte produkter fra beværtningen.

Lars Cederlund Olesen

Håndbolddommerklubben Østjylland vil senere arrangere ølsmagning med Lars Cederlund Olesen fra Den Gyldne Hest. Her er han i godt selskab med bartender Lotte Poulsen.

Den Gyldne Hest fører over 100 forskellige øl, så der er noget for en hver smag. På udsøgte dage spilles der livemusik på stedet.

Værtshuset kan den 16. april 2020 fejre 50 års jubilæum, det var den dag hvor adresse Thonbogade 6 gik fra at huse en hesteslagter til at huse ølhungrende gæster

gyldne hest

Den Gyldne Hest finder du let i midten af Horsens by: Thonbogade 6.

Hvis du vil følge med i aktiviteterne, udbud og andre informationer om værtshuset, vil det være en god ide at klikke ind på stedets Facebook- side. Her kan du bl.a. læse en kundes beskrivelse:

Hyggeligt lille sted , de har over 100 forskellige øl- typer. Prøv deres egen Den Gyldne Hest – Ale no 100. 
Den Gyldne Hest er præmieret med “Det Danske Ølmærke”, tildelt af Dansk Ølentusiaster.
Der må ryges på Den Gyldne Hest 🙂

Støt vores sponsorer, de støtter os!

Jakob Falkenberg Hansen afløste Ole Futtup på formandsposten

Af Bjarne Hay
Webmaster Håndbolddommerklubben Østjylland

Billeder fra generalforsamlingen nederst på siden

Den 33-årige ligadommer Jakob Falkenberg Hansen var aftenens store overraskelse, da Håndbolddommerklubben Østjylland onsdag den 24. april 2019 afholdt den ordinære generalforsamling i Gedved Hallen. Jakob blev indstillet og valgt til ny formand, da han afløste Ole Futtrup, der har siddet som formand i tre perioder i dommerklubben. Der var en fantastisk stemning hele aftenen, hvor de mange unge dommere bidrog til det vellykkede arrangement.

 

DSC_6419

Der var formandsskifte i HKØ, da Jakob Falkenberg Hansen (th.) afløste Ole Futtrup

Spisning før generalforsamlingen og modne dommere vaskede op

Dommerne var blevet indbudt til spisning før generalforsamlingen og 41 ud af klubbens 52 dommere havde tilmeldt sig. Det var buffet fra øverste hylde, da en af vores nye sponsorer ”Bjerre Kød” leverede maden.
En af vores tilbagevendte sponsorer værtshuset ”Den Gyldne Hest” havde sponseret drikkevarerne i form af ølprodukterne: Ale nr. 100 og Rød Tuborg. Kontakten til Den Gyldne Hests ejer Lars Cederlund Olesen var formidlet af HKØs æresmedlem Lars Nielsen, der selv præsenterede sponsoren og hans produkter.
Der vil senere blive arrangeret ølsmagning med produkter fra ”Den gyldne hest”.

Der blev hygget ved bordene og den gode stemning bredte sig. Efter spisningen blev flere af de mere modne dommere til deres store overraskelse sendt ud i køkkenet til en rask lille gang opvask, hvilket de dog tog pænt.

Det var tid til en “lille lufter” inden der igen blev kaldt til orden, og generalforsamlingen startede. Formand Ole Futtrup ringede med den ene af foreningens to klokker og bød velkommen.
Leif Andersen blev foreslået og valgt som aftenens dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Sjældent at en dommer har fået begge pokaler

Stemmetællerne Lene Ifversen og Kenneth Dam blev kørt i stilling, hvorefter generalforsamlingen blev suspenderet, så der kunne uddeles pokaler: HKØs ærespokal blev givet til Jakob Falkenberg Hansen, der som ligadommer har kæmpet for sin position gennem årene, dette krydret med et venligt sind og et godt humør.
Horsens Folkeblads pokal blev tildelt Kalle Thygesen, der som ung elitedommer i 1. division repræsenterer HKØ på bedste måde. Senest er han trådt ind i bestyrelsen i stedet for sin far Mike Thygesen, der er blevet valgt som dommerudvalgsformand i Kreds 6.
Jakob og Kalle er blandt de få, der nu har fået begge pokaler, og der var skjulte undertoner omkring, at det havde formanden Ole Futtrup også selv.

Alle beretninger er skriftlige, og sendt ud på forhånd, men Ole havde en del mundtlige kommentarer. Han takkede for det store fremmøde og sendte herefter en tak til vores samarbejdspartnere: Kredsformand Palle Bækby og de mennesker og firmaer der har været involveret i den fælles dommertøjspakke: Spar Nord som den mangeårige og trofast sponsor, Festina, Nykredit Horsens og Sport 24.
Der var en tak til den centrale påsætter Georg Danielsen for samarbejdet. HKØ vil i fremtiden give Georg den hjælp han har brug for.

Ole opfordrede alle dommere til at fortælle de gode historie ude i hallerne, spotter man noget, der giver mulighed for at optimere tingene, er man altid velkommen til at kontakte den udviklingsansvarlige i HKØ Henrik Bak.

Der blev helt roligt, da Ole fortalte om oprykningerne i klubben:

Henrik Bak var grundet sygdom forhindret i at deltage i generalforsamlingen, i hans fravær var det Ole, der læste hans mundtlige beretning op. Der bliver ro med det samme, når der bliver snakket dommere, der er rykket op: Per Fischer er indstillet til gruppe 1, indstillet fordi det er kredsen, der varetager denne række.
HKØs to kvindepar: Lene Ifversen og Lene Mikkelsen samt Jonna Lund og Helle Andreasen er rykket i gruppe 2. Der er her tale om de gode historier, der skal fortælles. De ligger i hvert fald på vores hjemmeside.
Mange af vores unge dommere er rykket en række op: Thomas Troelsen er rykket i gruppe 2, Martin Vestergaard og Max Ifversen er rykket i gruppe 3 og Melanie Villadsen er med sin oprykning til gruppe 4 ude af mentorordningen. Endelig er Christoffer Jensen indstillet til gruppe 1.
Ole Futtrup sluttede af med at sige, at motivation og gejst er vigtigt. Er man god nok i det lokale regi, kan man i princippet rykke op fra weekend til weekend. Tillykke til de nyoprykkede dommere.

De unge dommere skal komme mere på banen

Ungeansvarlig Caroline Schandorf snakkede om arbejdet med de unge dommere, hvor det er vigtigt med en sammnenhængskraft mellem det faglige og sociale. Der har været deltagelse i flere stævner, og i den forbindelse rettede hun en tak til Henrik Hansen, der er god til at fastholde de unge dommere. 
Ungeudvalget i kredsen har desuden haft dommere afsted til en liga herrer kampen i Silkeborg, hvor man fulgte de to ligadommere: Thomas Kalisz og Mikael Søegaard.

Til næste år skal der mere struktur på arbejdet med de unge dommere, og de skal selv komme mere på banen og lære at tage initiativer. Caroline sluttede af med rose det fine samarbejde, der er i kredsen omkring de unge dommere fra de tre dommerklubber.

Den økonomiansvarlige Torben Løvborg fortalte om klubbens regnskab og budget for det kommende år.
Arbejdet med de unge vil stadig blive prioriteret højt og kontingentet forblive uændret.
Alt i alt må klubbens balance efter jyske standarder betegnes som: ”tilfredsstillende”.
Herefter var der spørgsmål fra salen til regnskabet, og sådan skal det selvfølgelig være.

Da påsætteren ikke vælges i dommerklubben mere, var det nødvendigt med vedtægtsændringer, der tager højde for dette. Det hele blev justeret fint på plads, og inden længe udkommer vores vedtægter i en opdateret version.

Fuldt hus, alle poster blev besat til tiden

Jakob Falkenberg Hansen var “kaninen, der blev trukket op af hatten” som bestyrelsens nye formandskandidat, og Jakob blev valgt uden modkandidater. Ole Futtrup kunne således takke af efter sin 3. periode som formand:1997- 99, 2006- 2011 og fra 2018- 2019.

Bestyrelsen har de sidste år ønsket et generationsskifte, selvom rutine ikke fornægter sig. Der er nu fire unge med: Jakob Hansen, Caroline Schandorf, Kalle Thygesen og Kasper Commerou Pedersen. De tre erfarne er: Ole Futtrup, Torben Løvborg og Henrik Bak.
Der blev også taget behørig afsked med den tidligere formand Mike Thygesen. Mike blev valgt som formand i HKØ i 2011 og fratrådte, da han i slutningen af 2018 blev dommerudvalgsformand i kreds 6. Han blev takket for det store arbejde, han har lavet og som er årsagen til at vi er der, hvor vi er i dag.
Da Mike fik den traditionelle vingave, fik han stående bifald fra salen.

Nå, men lad os nu lige få det gjort det færdigt: Anders Christensen er 1. suppleant og Lene Ifversen er 2. suppleant til bestyrelsen. Revisor Ib Olesen blev genvalgt, Kenneth Dam er fortsat den anden. Revisorsuppleant er Henrik Udsen.

Livlig debat om HKØs placering efter den nye struktur i kredsen:

Under eventuelt var der en god debat om dommerklubben i forhold til den nye dommerstruktur, der er kommet i kredsen. Der var rigtig mange, der følte at diskussionen var vedkommende, og der var en livlig debat. Især var det rart at se, at der var mange af vores unge dommere, der deltog her.
Der var stor opbakning til dommerklubbens aktiviteter og til den nye struktur i Kreds 6.

Jakob Falkenberg Hansen tog ordet og takkede for formandsvalget og pokalen. Han sagde, at han var meget glad for begge dele og påpegede, at man aldrig må glemme at anerkende, hvor man kommer fra. Jakob tog dommerkort i 2001, kom i 3. division i 2006, 2. og 1. division i 2007. Jakob har været i Ligaen siden 2013.
I det civile er han socialrådgiver i Horsens Kommune.

Leif Andersen var som altid velforberedt og veloplagt, og han kunne slutte med at takke for god ro og orden.

Selvom folk hyggede sig, var det også tid til at mindes de tre dommere vi mistede i løbet af sæsonen: Gert Lau Hansen, Henning Smidstrup og Charles Pedersen. Leif og Ole stod for de smukke mindeord.

Arrangementet sluttede, men folk blev hængende rigtig længe og til sidst måtte foreningens myndige kasserer Torben Løvborg træde i karakter og bede folk gå hjem.

Tak for en generalforsamling af de sjældne, hvor alt gik op i en højere enhed. Generalforsamlingen anno 2019 var også bare en af de gode historier, der skal fortælles.

 

Talentsamling i Kreds 6 til Humlebi Cup 2019

Talentudvalget i Kreds 6 havde valgt at indkalde kredsens unge talentfulde dommere til samling i forbindelse med Humlebi Cup i Brande i dagene 12.- 14. april 2019.
Det blev til masser af børnekampe, hygge i klasselokalet på skolen i Brande og god sparring fra de ansvarlige ledere fra Kreds 6: Caroline Schandorf, Christian Nicolajsen, Michael Jakobsen og Henrik Hansen.

Følgende unge dommere deltog i turen: Thomas Troelsen, Cecilie Madsen, Cecilie Andersen, Melanie Villadsen, Max Ifversen, Tobias Pagh, Martin Vestergaard og Rasmus Ross.

Melanie Villadsen og Thomas Troelsen har skrevet hver deres beretning fra weekendstævnet i det midtjyske. Tak til Henrik Hansen for matchende fotos.

DSC_6219

Melanie Villadsen og Thomas Troelsen er klar til Humlebi Cup 2019

Melanie Villadsens beretning:

I år var mit første år til Humlebi Cup. Mit største fokuspunkt var det sociale. Da Henrik Hansen hentede mig før stævnet, var jeg vildt nervøs for, hvordan det ville gå i forhold til det sociale. Jeg er stadig en relativ ny dommer, og jeg har ikke været med til de helt store arrangementer, så jeg kendte ikke rigtig nogen af de andre unge dommere. Jeg frygtede, at jeg gennem stævnet ville komme til at være meget alene. Den tanke blev dog hurtigt vendt.

Da vi ankom til Præstelundskolen fredag aften, blev der taget godt imod os, og efter mindre end 15 min kørte samtalerne bare derudad. Klassen var fyldt med terrarier med krybdyr, som vi fik snakket gevaldigt meget om. Der var selvfølgelig nogen, som var mere begejstrede for krybdyrene end andre.

De unge dommere, som allerede kendte hinanden, var virkelig gode til at tage imod os, som var de nye, og det var jo vildt fedt. Jeg er en af de yngre dommere, og jeg var den yngste dommer, der var afsted, men selvom alle andre er ældre end mig, synes jeg overhovedet ikke, at man mærker den aldersforskel. Alle snakker med alle, og man bliver ikke set ned på bare fordi, at man er yngre, hvilket jeg synes er vildt fedt, for så føler man sig ikke uden for på nogen måde.

Den første aften gik relativt hurtigt. Da vi havde fået redt vores senge, spist vores medbragte aftensmad og snakket en del, havde Caroline en regelquiz med til os, som omhandlede personlige straffe. Den progressive bestrafning er noget af det, jeg har flest problemer med, så quizzen hjalp mig til at få en bedre forståelse for det progressive.

Efter quizzen sad vi og hyggede os med nogle forskellige kortspil. Allerede efter den første aften føltes det som om, jeg havde kendt de andre i meget længere tid.

Lørdag stod på kampe. De første par kampe, jeg havde, var U10 kampe, hvilket jeg har dømt en del gange før. Den store udfordring for mit vedkommende var, da jeg skulle op og dømme U14 drenge som enedommer. Det var min første U14 kamp. Heldigvis var Michael Jacobsen der til at vejlede mig gennem kampen.

Det var selvfølgelig en stor udfordring for mig, da jeg har svært ved det progressive, som skulle bruges i den kamp. Jeg synes det var spændende at få sådan en udfordring, og det var helt klart en ting, som jeg lærte meget af. Senere på dagen blev jeg også kastet ud i 2-dommer systemet og fik æren af at dømme sammen med Caroline Schandorf. Det var vildt sjovt at få lov at prøve det af, men det var selvfølgelig også udfordrende, da man lige skal huske på, at man ikke længere dømmer alene. Alt i alt fik jeg dømt 5 kampe den dag.

Søndag stod på finalerne. Det var en lidt stressende dag, da 3 dommere forlod os lørdag, så vi var pludseligt et mindre antal, som skulle fordeles på rigtig mange kampe. Vi startede ud med nogle slutspilskampe i Brande-hallerne. Jeg fik igen æren af at prøve 2-dommer systemet af med Caroline i den første kamp, som var en U10 pige kamp. Efterfølgende havde jeg 2 U10 drenge kampe som enedommer.

Efter kampene i Brande-hallerne måtte Caroline og jeg låne Martins bil, så vi kunne drøne videre til Søndermarkshallen, hvor vi skulle dømme U10 finalerne. Det var stressende at skulle så hurtigt videre, men sådan blev det nødt til at være, da vi var så få tilbage. Caroline kunne ikke finde sin pung, hvilket heller ikke gjorde situationen nemmere.

Jeg synes selv at Caroline og jeg dømte 2 gode finaler i 2-dommer systemet. Efter de sidste finaler var blevet afgjort, satte vi os ud i cafeteriet og lavede en evaluering af, hvordan vi syntes det var gået, og hvad vi havde fået ud af weekenden.

På denne weekend synes jeg, at jeg har udviklet mig rigtigt meget i forhold til 2-dommer systemet. I starten havde jeg svært ved at holde kontakt til Caroline under kampen. Jeg glemte også nogle gange, at jeg ikke var enedommer, og kom til at kigge for meget på spillet som måldommer. I de sidste 2-dommer kampe følte jeg at jeg havde fået ret godt styr på 2-dommer systemet, men der er selvfølgelig altid noget at arbejde på. Jeg skal fremover arbejde med den progressive bestrafning og salgsarbejdet.

Alt i alt synes jeg, at det har været en rigtig god weekend. Jeg vil helt klart gerne med til flere arrangementer med de andre unge dommere.

Thomas Troelsens beretning:

Her i år var fokuspunkterne introduktion til 2 dommersystemet for alle de nye unge dommere, og fokus på udvikling og sammenhold generelt. Alle opgaverne synes jeg gik helt fint, og jeg synes selv, at mit fokuspunkt var det sociale. Jeg var den mest erfarne, efter Caroline og Christian Nicolaisen, så fik jeg ikke så mange udviklinger i mine kampe, og er helt fair i min synsvinkel, men jeg kunne godt have tænkt mig nogle flere.

Dette er mit 2. eller 3. år til stævnet, og som altid var det en skøn oplevelse. I år blev jeg hentet af Martin Westergaard, en ny, men ældre dommer. Dette var hans første år til Humlebi Cup. Vi tog op til Præstelundskolen, hvor vi var indkvarteret. Her var vi de første, og vi ventede på, at de andre ville komme, så vi kunne give dem en overraskelse.

Vi havde nemlig fået en klasse med en masse krybdyr, og det blev et meget sjovt emne. Vi fik også besøg af nysgerrige børn, der gerne ville se dem, hvilket gjorde vi ikke kun var sociale som dommere, men også i vores indkvartering. De dommere, som var med til stævnet, var Max, Caroline, Martin, Christian, Cecilie Madsen, Cecilie Andersen, Melanie, Rasmus, Tobias og selvfølgelig mig.

De to ansvarlige var Henrik og Michael. Jeg kendte allerede: Max, Martin, Caroline, Christian og Cecilie Madsen, men de ny dommere kom med en helt anden energi, som var rigtig fedt for os alle sammen. Inden aftenen var ovre, var det som om, at vi allerede kendte hinanden i forvejen. Caroline havde igen, igen en regelquiz med til os, og alle bød ind med deres gode og “dårlige” svar.

Om morgenen var en masse trætte, fordi de ikke kunne sove. Jeg sov fantastisk. Jeg havde en hyggelig U10 pige kamp til at starte på og så 3 U14 drenge kampe med knald på 2 af dem. De 2 kampe, der var knald på, gik jeg og hyggede med Max, mens jeg i den 3. havde fornøjelsen med Christian. Jeg sluttede af med en U10 pige kamp, som var den 2. sidste kamp om lørdagen.

I alle de breaks, jeg havde, gik jeg rundt og kiggede på de forskellige. Jeg kunne give nogle få fif, når de havde pause om, hvad de skulle arbejde med? Om aftenen tog vi hen til Søndermarkshallen for at spise. Der skete ikke det helt store, men inden vi lagde os til at sove, havde de 2 Cecilier forladt os.

Søndag var finaledag. Vi startede selvfølgelig ud med nogle sidste slutspilskampe i Brandehallerne. Herunder for det meste U10 og lidt U12. De der skulle dømme finaler skulle låne en bil og drøne hen til Søndermarkshallen, hvor de havde ca. 10 min til kampstart.

Det var lidt problematisk. Jeg fik ikke set nogen af U10 finalerne og ganske lidt af U12 finalerne. Herefter dømte Max og jeg et brag af en U14 pige finale, mens vi i drengekampen måske “haltede” lidt. Vi sluttede af ude i cafeteriet, hvor vi alle sammen diskuterede Max’ og min finalekampe og derefter snakkede om, hvad vi synes, vi havde lært til det her stævne.

Jeg synes selv, jeg skal arbejde mere på mit salgsarbejde og zonerne i 2 dommerkampe. Caroline sluttede af med at spørge om, hvad jeg synes jeg havde gjort godt, og jeg svarede selvfølgelig, at det var at få nogle tilskuere til at “holde deres mund”, hvilket Max havde set og var helt enig i. Alt i alt var det et hyggeligt stævne med en masse nye bånd, og jeg glæder mig til næste år og håber alle de andre også syntes, det var fedt.

Riis Tømrer og Snedkerforretning forlænger endnu engang med HKØ

En af vores trofaste sponsorer Riis Tømrer og Snedkerforretning har forlænget sit sponsorat med HKØ.

Riis_tomrer

Om Riis Tømrer- og Snedkerforretning (“sakset” fra hjemmesiden):

Riis Tømrer- og Snedkerforretning er en mindre, lokal familievirksomhed med stolte håndværktradition, som går over 100 år tilbage i tiden.

Idag drives virksomheden af Per Jørgensen og Lasse Krogh, som i samarbejde med de ansatte får løst store og mindre tømreropgaver i Østjylland, dog med stor fokus på Skanderborg og omegn.

Igennem årene har Riis Tømrer opbygget et stort netværk og mange forbindelse i og omkring Skanderborg. Den gode service og godt håndværk har gjort at der findes mange faste kunder som gang på gang vender tilbage til Riis Tømrer, når de har brug for en fagmand.

Per Jørgensen

Per Jørgensen er efter mere end 30 år i firmaet stadig mand for at løfte et par tunge planker

Riis Tømrer- og Snedkerforretning er placeret mellem Skanderborg, Horsens, Østbirk og Odder.

Kontaktinformationer:

Riis Tømrer- og Snedkerforretning Aps

 Risvej 48, Riis 8660 Skanderborg‎
 Telefon: 86 57 91 08
 rts@besked.com
 CVR: 19 81 84 03

Hjemmeside: https://www.riistomrer.dk

Unge dommere kiggede ligadommere over skuldrene i Silkeborg

Af Caroline Schandorf, unge- udvalget JHF Kreds 6, foto: Henrik Hansen (flere fotos nederst)

Lørdag d. 6. april 2019 blev der afholdt et ungearrangement for dommere i hele kredsen. Arrangementet var bygget op omkring herre ligakampen mellem BSV – Skanderborg.
Inden kampen havde vi en rigtig god dialog med kampens dommere Michael Søegaard og Thomas Kalisz Nielsen samt observatøren Peter Lorentzen. Her fortalte Michael og Thomas at deres homogene tilgang til spillet var vigtig for dem – de vil gerne skabe flow i spillet og afvikle kampen efter spillets gang, hvor de især fremhæver begreberne ”fingerspidsgefühl” og ”situationsbestemt ledelse”.

DSC_6198

Derudover fremhævede de også deres placering på banen som et vigtigt arbejdsområde for dem, da det er meget essentielt for deres salgsarbejde, at de har set situationen fra den rigtige vinkel. Dommerne snakkede også om fejl, og hvordan de er indforståede med at de laver fejl.

Her er det vigtigt for dem som et dommerpar, at de efterfølgende sammen får analyseret fejlen gennem videomateriale og regelbogen.

Optakt med dommere, observatør og BSVs træner:

Derudover fortalte Thomas også om han ikke var det store dommertalent, da han var yngre, men han kæmpede for målet og nedprioriterede bl.a. fester og alkohol.
Denne dialog var især relevant for de unge dommere, som nogle gange kan have samme udfordring. Her fortalte Thomas også om, hvordan hans omgangskreds havde håndteret hans beslutning og hvordan han selv kæmpede med denne udfordring.

Senere kom BSVs træner Peter Bredsdorff og deltog i dialogen, hvor han også havde nogen pointer at byde ind med ift. hans samarbejde med dommerne.
Meget af hans dialog med dommerne under kampen er et forståelsesspørgsmål om at forstå kampens historik. Hertil snakkede han om, hvordan alle dommere kan være forskellige og fx at et straffekast den ene dag, måske ikke er et straffekast en anden dag, MEN det vigtige er at linjen er ens i begge ender.
Peter Bredsdorff fremhævede også, at vi alle skal nyde forskellene i håndboldsporten og diskutere dette med et smil på læben.

Efter dialogerne arbejde vi videre i en workshop, hvor vi i små grupper diskuterede, hvordan vi kan bruge det vi lige havde lært på os selv og hvordan vi kan gøre det til vores eget.

Hvad vil du selv dømme som dommer?

Herefter skulle vi se kampen. Vi havde fået fine ståpladser i det ene hjørne og havde et godt overblik over banen. Ingen af holdende havde noget at spille for, da begge hold var sikret en plads i slutspillet. Hallen var dog stadig helt fuld og der var rigtig god stemning.

Under kampen fik vi også diskuteret de forskellige kendelser – hvad havde vi selv gjort og kunne vi måske blive inspireret af hvordan Michael og Thomas vælger at afvikle kampen?

Video et vigtigt redskab i evalueringen af kampen!

Efter kampen fik vi lov til at deltage i observationen. Vi blev klemt ind i et lille lokale, hvor vi lige pludselig kom hinanden lidt mere ved.

Til observationen startede dommerparret med at fortælle, hvordan de synes kampen forløb, hvilke områder de var skarpe på, og hvad de skulle have arbejdet mere med. Herefter kom Peter Lorentzen på banen med sine punkter. Her snakkede han bl.a. om dommernes kommunikation, som han mener er rigtig god, men de kan med fordel starte blødere ud i deres kommunikation med spillets parter og efterfølgende når spillet skærper til, blive mere skarpe/hårde i deres kommunikation, i stedet for at starte hårdt ud fra starten af.

Efter dette så vi video, hvor vi var over 15 personer til en lille bærbar – det blev lidt trangt. Peter Lorentzen startede ud med at fortælle minuttidspunktet for en situation, hvorefter han gav et stikord til, hvad vi skulle holde øje med. Herefter så vi det tilhørende klip og diskuterede herudfra.

Efter vi havde gennemset videomaterialet, skulle karaktererne gives. Vi blevet prøvet af som observatører, da vi skulle diskutere de forskellige punkter og fortælle hvad vi vil give i karakterer, inden observatøren Peter Lorentzen afslørede sine tanker, som i flere tilfælde var nogenlunde ens med det vi fik diskuteret.

Alt i alt en rigtig god lørdag fyldt med diskussion, inspiration og håndbold – som vi jo så godt kan lide!
Det skal dog lige pointeres at der IKKE blev serveret alkoholiske drikke til arrangementet!

Bjerre Kød ny sponsor i HKØ

Bjerre kød

Det er altid en glæde at kunne præsentere nye sponsorer i HKØ og Bjerre Kød er det nyeste skud på stammen.
Dommerne i Kreds 6 havde fornøjelse af at smage forretnings glimrende grillpølser til dommermødet i Tørring.
Indehaverne Linda og Lars Kjerkegaard er kendte skikkelser i håndboldmiljøet, da de begge i en årrække har været med til at tegne håndboldklubben HSR, Hornsyld. Vi håber medlemmerne vil bakke vores sponsor op og aflægge slagterforretningen i Bjerre et besøg.

Klip på logo og link til Bjerre Køds hjemmeside

Nedenstående er “sakset” fra firmaets hjemmeside:

Bjerre Kød har eksisteret i mange år og har en stolt tradition for selv at slagte og producere samtlige varer som sælges fra vores butik på Bjerrevej 346.

Vi slagter kreaturer, grise, lam, får og geder

Hjemmelavet kød

Alt du køber hos Bjerre Kød er hjemmelavet, så derfor kan vi altid stå 100% indenfor vores kvalitetskød som sælges i butikken.

Bestil og betal først ved afhentning

Du kan herfra hjemmesiden bestille vores populære pakker on-line og betale ved afhentning af varen. Når du handler hos Bjerre Kød er der altid uddannet personale til at give råd og vejledning omkring dit køb.

Vi kører med mottoet ”Fuld tilfredshed eller pengene retur”.

Hos Bjerre Kød kan du købe glutenfri pålæg!

Kig forbi vores butik vi er altid klar med godt kød til din næste fest. Oksefilet, Oksemørbrad, Kalvefilet, Skinker, pålægsbord, Helstegt pattegris, Partyskinker etc. Har du brug for store mængder er det naturligvis en god idé at bestille i forvejen.

Vi glæder os til at tage imod din bestilling her fra hjemmesiden eller til at tage i mod dig i vores butik.

Peter Ingemann tager på knallerttur fra hal til hal i Kreds 6

  1. april 2019:

Efter et kæmpe lobbyarbejde fra kredsformanden og dommerudvalgsformanden understøttet af dommerklubberne, er det lykkedes at overtale Peter Ingemann til fortsætte successen fra Vestkysten til Kreds 6.  Han skal sammen med Kreds 6 dommeren Morten Lefty Christensen køre rundt mellem hallerne i kredsen for at se på den specielle kultur, der findes her. Peter Ingemann kører på sin røde Puch, mens Morten Lefty kører på sin motorcykel, der til lejligheden vil blive vasket! 

peteringemann4

Peter Ingemann bor i Ry og finder let rundt i kredsen

Hvorfor det lige netop er Morten Lefty Christensen, der er udvalgt, kan umiddelbart være svært at se, men velunderrettede kilder i kredsen siger, at han er idømt det som en straf, fordi han prøvede at snakke sig fra at komme til klubmødet i Tørring, og hellere ville se TV 2 programmet: “Ingemann og Vestkysten”. Så kan han lære det!

Morten kender desuden hallerne i Kreds 6 rigtig godt, da han gennem mange år har støvsuget dem tynde for kilometerpenge.

740699_113680692141610_1625447770_o

Morten Lefty kommer til at undvære familien til efteråret

Når det så er sagt bliver det vel en oplevelse at følge Morten og Peter rundt til hallerne.

Vi kan allerede nu afsløre, at første stop bliver Rask Mølle Hallerne, hvor de skal smage hallens fremragende pølsemix og se tre U10 kampe dømt af Per Fischer. Halinspektør Frank Lauersen vil fortælle om sine bedste oplevelser i hallen. Det vil blive krydret med samtaler med alle de mærkelige tilskuere, der kommer der og på kroen!
Morten og Peter skal besøge bankospillet i Hal B, så ikke et øje er tørt.

Der sluttes af med en rundtur i Rask Mølle by. Det bliver godt TV!

Senere på foråret vil der blive offentliggjort flere steder, som de to naturelskere: Peter Ingemann og Morten Lefty vil besøge.

Vi har prøvet at få en kommentar fra hovedpersonen Morten Lefty, men han vil ikke udtale sig, fordi han synes Bjarne Hay er mærkelige.

Kredsformanden, dommerudvalgsformanden og de tre ”hang-around” dommerklubformand vil senere komme med en fælles udtalelse til HKØs berømte hjemmeside.

Man kan dog være sikker på at der er regnet på bundlinjen, så der endnu en gang skal bygges til Kreds 6s store pengetank.

Følg med på TV2 og læs: www.hkoe.dk . Se det før din makker.

”Sharkman”