Løbetest før jul og gensyn med coach Mik Bechmann

34 juleklare dommere havde fundet løbetøjet frem og var klar til Midtvejs-løbetesten mandag den 17. december 2018 på VIA i Silkeborg, der leverede rigtig gode rammer.
Det gav fin mening med arrangementet før jul, da vi nu efter at testen er overstået kan gå ind i julen med god samvittighed. Efter løbetesten var coach Mik Bechmann igen klar til at give dommerne en mental opgradering.

Af Bjarne Hay

Det er sjældent at alle kredsdommere er samlet i kreds 6 men når det sker, er der gensynsglæde og venlige drillerier. Der bliver joket med, at nogle af dommerne har taget på, mens der bliver nikket anerkendende, når der er andre, der møder op i en mere veltrimmet udgave. Louise og Ivan præsenterede stolt det seneste skud på stammen, og knægten kan jo lige så godt lære det med det samme, der vil også være gode kampe på kredsen i år 2035!

DSC_5772

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løbetesten er….. træls og der var flere af dommerne, der beklagede sig, da lyset blev tændt i hele hallen, og der blev posteret kontrollanter på linjerne. Når alt kommer til alt var forventningerne vel også, at sådan må det være. Testen gik i gang og de to heats med talenter og mere velrenommerede dommere blev fornuftigt afviklet.

Det var tid til samling i de tilstødende lokaler.
DU medlem og dommerinstruktør Henning Winther havde ikke ladet chancen gå fra sig og fortalte om, hvad der sker, når en målmanden bliver skudt i hovedet på straffekast.

Coach Mik Bechmann gik på med 2. del af det kursus, han startede op til samlingen i august. Mik spurgte forsamlingen, hvad de havde brugt af værktøjer siden
det første kursus? Der var få der markerede, så han var nødt til at sætte lidt fut i forsamlingen ved at trække nogle linjer op fra sidste gang.

Han talte om, hvad der sker når tingene går galt: “De overbevisninger vi har, styrer vores følelser. Hvis tingene ikke fungerer, er det tid at ændre overbevisningerne.
Der er så igen her nogle ting, der skal trænes, da det vi træner, er det vi bliver gode til”.

Mik var også denne gang god til at spille “ping pong” med salen og han lavede øvelser med en god gruppedynamik.

Så blev begrebet PREFRAME introduceret, hvilket vil sige, at man skal sætte rammerne før kampen. Når vi så dømmer tingene i kampen, er det nemmere for spillets parter at acceptere kendelsen, da vi jo i sin enkelthed “bare” gør det, vi har lovet!

Det sidste tema Mik Bechmann gav os en indføring i var: ONELINERS. Man kan kalde det små indarbejdede replikker, der bruges, når der er ved at gå “grus i kommunikationen”. Der blev her nævnt mange eksempler:

“2 forsvarsspillere i feltet, men kun 1 straffe”. “Der er straffe, jeg er ikke i tvivl”, “lad os komme videre”, “tak for hjælpen, vi behøver ikke blive enige”.
Mik opfordrede os til at gentage dem, hvis det ikke virker i første omgang!
Tak til Mik Bechmann for endnu et spark i den rigtige retning.

Kredsformand Palle Bækby orienterede om kredsens arbejde, men inden da lokkede han dommerne til at gå på Kreds 6s Facebook-side og give den et: “Like”. Den hoppede vi gerne på, da der endnu engang blev serveret en “mødeplatte” på kredsens regning: En ostemad efterfulgt af en rullepølsemad med sky og løg!
Der blev rundet af med: God 2. halvdel af sæsonen og god tur hjem.

Tak for en hyggelig samling med et godt fagligt indhold. God jul og godt nytår til alle i Kreds 6, håber vi ses i hallerne mellem jul og nytår.