Indbydelse til generalforsamling

Kære medlem i HKØ
Hermed indbydelse til vores årlige generalforsamling med efterfølgende spisning. 
Tid og sted: 
Bjerre Kro. Fredag d. 3. september kl. 18:00

Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Af hensyn til forplejning, tilmelding til Jakob på jakobmedk@hotmail.com eller 3124 3656 senest 25. august

Her er lige et stemningsbillede fra den 23. april 2008, da man kunne regne med generalforsamlinger til tiden. Fra venstre: Torben Løvborg, Bjarne Jensen, Villy Jensen og Andreas Andersen. I baggrunden Henrik Rosenberg.

Dagsorden iflg. vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af 2 stemmetællere. 
3. Formandens beretning. 
4. Udviklingsansvarliges beretning 
5. Aflæggelse af revideret regnskab. 
6. Indkomne forslag. 
7. Fastsættelse af kontingent. 
8. Valg af formand (ulige år) Jakob Hansen (modtager genvalg)
9. Valg af økonomiansvarlig (lige år) 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1-2 ulige år – 1-2 lige år). På valg: Ole Futtrup (modtager genvalg), Kasper Pedersen (modtager genvalg), Kalle Tygesen (modtager ikke genvalg.) Henrik Hansen modtager valg.
11. Valg af suppleanter (2 hvert år) Rasmus Frederiksen og Kalle Thygesen modtager valg. 
12. Valg af 2 revisorer (1 ulige år – 1 lige år). Kenneth Dam(modtager ikke genvalg) Mike Thygesen modtager valg.
13. Valg af revisor suppleant (1 hvert år). Henrik Udsen (modtager genvalg)
14. Eventuelt.  

Mvh Kasper