Generalforsamling i år til tiden

Bestyrelsen for Håndbolddommerklubben Østjylland har fastlagt den årlige generalforsamling, der på den anden side af corona, kan afvikles efter klubbens vedtægter.
Datoen er: Mandag den 25. april kl. 18.30 i Dagnæshallens cafeteria.

Kære medlemmer i Håndbolddommerklubben Østjylland
Generalforsamlingen finder sted i Dagnæshallens cafeteria d. 25. april kl 18:30Af hensyn til forplejning; tilmelding til Henrik Bak 23 68 52 24
Dagsorden iflg. vedtægterne.
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Udviklingsansvarliges beretning
5. Aflægning af revideret regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af formand (ulige år)
9. Valg af økonomiansvarlig (lige år)
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1-2 ulige år – 1-2 lige år)
11. Valg af suppleanter (2 hvert år)
12. Valg af 2 revisorer (1 ulige år – 1 lige år)
13. Valg af revisorsuppleant (1 hvert år)14. Eventuelt
På valg fra bestyrelsen er: Caroline Andersen (modtager ikke genvalg)Rasmus Frederiksen (modtager genvalg)Økonomiansvarlig Torben Løvborg (modtager genvalg)

Vel mødt

MVH
Bestyrelsen for HKØ

Generalforsamling i HKØ anno 2012 i Gedved Hallen, vi spoler 10 år frem og er klar til generalforsamlingen 2022

Mike Thygesen årets dommer, da han gik af som dommerudvalgsformand og overlod posten til Jeff Riegels

Mike Thygesen – afgående dommerudvalgsformand og årets dommer 2022

Sakset fra Kreds 6s hjemmeside:

Så var der vagtskifte i Dommerudvalget i JHF kreds 6 på årets generalforsamling – jeg overlader trygt stafetten til den nye DU-formand Jeff-Henri Eskerod Riegels!
Mange tak for jeres kontinuerlige sparring, som er uundværlig for at kunne udvikle håndbolddommersporten – tak for ris, ros, spark, High fives og de mange store udfordringer vi har været igennem sammen.

Jeg vil forsat være en del af håndbolddommeriet med U-9 som spidskompetence og glæder mig til at møde jer i hallerne! Husk forsat at holde dommerudvalget i ørene – kun ved fælles hjælp kan vi sikre en forsat udvikling af vores fantastiske og verdens bedste hobby – håndbolddommeriet 🙏🤾‍♂️💪🙏Vi ses på de 40 * 20🙏Mike Thygesen U-9 dommer & årets dommer 2021/22👌🤾‍♂️🙏

Jeff Riegels er ny chef for de mange dommere i Kreds 6