Generalforsamlingen i Håndbolddommerklubben Østjylland trak fulde huse

Hyggelig aften på restaurant Oasen i Horsens da 30 af foreningens 32 medlemmer bakkede op om vores dommerklub og netværk “i øjenhøjde”

Af Bjarne Hay, webmaster HKØ og dommer i Dansk Håndbold Midt

Stort tillykke til årets pokalmodtagere: Torben Løvborg og Benny Brandt

Generalforsamling nr. 58 var sat til fredag 19. april 2024 kl. 18.00 og formand Henrik Bak bød forsamlingen velkommen, og i år var der middag før generalforsamlingen. Der blev serveret wienerschnitzel med tilbehør, som vi gerne vil have den. Desserten var is med frugter. Til alt dette husets gode øl, vin eller vand efter behov.

Bunden var lagt, og det var tid til generalforsamling. Traditionerne skal følges og så længe Leif Andersen har styr på forsamlingen giver det god mening, at han endnu en gang fik dirigentklokken, der hurtigt blev aktiveret. Vedtægterne skal følges og det blev de.

Generalforsamlingen blev suspenderet og de to pokaler blev uddelt. 

Torben Løvborg blev hædret for sit mangeårige virke i bestyrelsen som kasserer og for de mange år som håndbolddommer. Torben har således dømt flere år i 2. division, og han er nu parkeret i 3. division.

Benny Brandt fik den anden pokal, han har gennem årene været håndbolddommer af flere omgange, han er tidligere elitetræner i forskellige klubben, men han har i en moden alder valgt at koncentrere sig udelukkende om dommergerningen, hvor han har taget sin håndboldforståelse med fra bænken til dommerdragten. Det er blevet til rigtig mange breddekampe gennem sæsonen.

Formandens beretning er en bærende del af en generalforsamling, og Henrik Bak redegjorde for klubbens aktiviteter det forgangne år. Vi har i maj 23 været til bundesligahåndbold i Hamborg, og den 21.februar i år fejrede vi i samarbejde med dommerudvalget Leif Andersens afskedskamp som 2- dommer i Brædstrup Hallen. 

Selvom al sportslig indflydelse nu ligger i regionens regi, bakker vi op her og glæder os over de af vores medlemmer, der får arbejdsopgaver i Dansk Håndbold Midt, det kan være som udviklere eller i forskellige udvalg.

Torben Løvborg fremlagde det reviderede regnskab for forsamlingen, og han gennemgik næste års budget.

Der var genvalg til de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg. Henrik Bak er formand, Ole Futtrup er næstformand, Torben Løvborg er kasserer, menige medlemmer er: Rasmus Frederiksen, Marie Louise Jensen og Kasper Commerou. 

Under eventuelt lagde bestyrelsen op til en drøftelse af klubbens fremtid og herunder vores eksistens. Der var mange gode indlæg i debatten.
Medlemmerne ønsker samstemmende, at foreningen fortsætter. Det tog bestyrelsen til efterretning.

Tak til alle HKØs fremmødte medlemmer, der bidrog med det gode humør under fællesspisningen og den efterfølgende generalforsamling. 

Generalforsamling i HKØ 19. april 2024 kl 17:45

Kære medlem i HKØ

Hvor: Restaurant Oasen, Sognegårdsvej 3, 8700 Horsens . Tilmelding til Henrik Bak på
mail henrik.bak@lantmannen.com senest søndag 14. april.
Formandens beretning er sendt rundt til medlemmerne.

Spisning fra kl 18:00.
Generalforsamlingen starter ca 19:30. 

Menu: 
Wienerschnitzel m. tilbehør.
Chokoladekage m. frugt og is. 
Drikkevarer fra kl 18:00 til 22:00. Øl, vin og vand.
Kaffe og sødt. 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

3. Formandens beretning. 

4. Udviklingsansvarliges beretning 

5. Aflæggelse af revideret regnskab. 

6. Indkomne forslag. 

7. Fastsættelse af kontingent. 

8. Valg af formand (ulige år) 

9. Valg af økonomiansvarlig (lige år) Torben modtager genvalg.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1-2 ulige år – 1-2 lige år). Marie Louise og Rasmus modtager genvalg.

11. Valg af suppleanter (2 hvert år) 

12. Valg af 2 revisorer (1 ulige år – 1 lige år). 

13. Valg af revisor suppleant (1 hvert år).

14. Eventuelt.

Endnu et kig tilbage i tiden, generalforsamlingen anno 2013 i Gedved Hallens cafeteria

Rekordernes håndbolddommer takkede af i 2- dommersystemet

Af Bjarne Hay, webmaster i Håndbolddommerklubben Østjylland og dommer i Region Midt.

Onsdag den 21. februar 2024 blev der markeret en enestående rekord, da Leif Andersen takkede af i 2 dommersystemet efter næsten 60 år, en enestående Danmarks- rekord!
Han har ikke kun været et kendt ansigt i de lokale haller, det blev også til rigtig mange år som divisionsdommer, herunder 8 år i landets bedste række, der dengang hed 1. division.

Tak for kampen Leif, din bedste kamp til dato!

Håndbolddommerklubben Østjylland og Dommerudvalget i Region Midt havde lagt rammerne for fejringen i Brædstrup Hallen til serie 2 opgøret mellem Brædstrup og Østbirk.

Der var opbakning fra 25 dommerkollegaer, og humøret var højt. Det manglede bare!

Leifs mangeårige makker Per Jørgensen var den anden dommer, og det hele var i trygge rammer hos den tidligere OL dommer og ligaudvikler Kjeld Løvqvist, der for første gang i sin lange karriere skulle lave en afvikling. Ole Futtrup var arrangementschef og styrede slagets gang for HKØ.

Der blev serveret pølser med passende drikkevarer til før kampen, snakken gik godt, og de to dommere kom vist lidt sent i omklædningsrummet.

Før kampen stillede de to hold op på banens midte, og der var taler og gaver til den afgående 2- dommer ved Brædstrup Håndboldklub og Ole Futtrup.

De to hold og dommerne lagde fra land og det blev bemærket, at der blandt tilskuerne var flest der holdt med dommerne. Der røg et par kommentarer af sted til de to på banen, men det var udelukkende venligt ment. 

Vi kunne konstatere, at der under kampen var en god stemning i alle tre lejre.
Efter kampen var der samling i mødelokalet, hvor den åbne “udvikling/ afvikling” skulle foregå.

Kjeld Løvqvist roste dommerne og sagde, at de havde dømt en god kamp, men der blev selvfølgelig prikket til de to sorte, der i dagens anledning var i orange.

Udvikleren havde bemærket, at Leif meget bevidst dirigerede rundt med makkeren Per Jørgensen for på den måde at undgå at løbe så meget selv.

Kjeld fik under udviklingen også mulighed for at stikke af ad nostalgiens lange vej, da han fortalte, at det var Leif, der var med til at rykke ham i 3. division. Leif tog hurtigt over og publikum blandede sig flittigt.

Leif bidrog også selv med et par anekdoter fra det store bagkatalog fra den lange dommerkarriere,

Han har ikke tal på alle sine mange håndboldkampe, men han fik dommerkort for 61  år siden, da han som ung lærerstuderende i Århus blev undervist af landsholdsspilleren Bent Jørgensen fra Skovbakken. Han inspirerede Leif til at tage dommerkort, selvom Leif ikke kunne se, hvad han skulle bruge det til. 

Han debuterede dog i en skoleturnering, og det gav “blod på tanden”, og inden længe blev Leif opfordret til at prøve kræfter med noget nystartet: 2- dommersystemet, og han har været der siden. 

Som en sidebemærkning skal det nævnes, at han også var med til at stifte Horsens Håndbolddommerklub for 57 år siden. Den blev senere lagt sammen med Skanderborg/ Ry Håndbolddommerklub, i dag Håndbolddommerklubben Østjylland.

Leif Andersen har rundet de 82 år, men er fortsat en god dommer, både inden for håndbold og fodbold, og  han fortsætter selvfølgelig som enedommer i de lokale haller til glæde for spillets parter.

Aftenen gik på held og Leif havde heldigvis  fået assistance af sin kone Karin, der måtte hjælpe med at slæbe de mange gaver fra Brædstrup HK og HKØ ud i bilen på vej mod Klovborg.

Tak til de mange fremmødte dommere, der skabte rammerne for en dommerkollega, der på og udenfor banen har ydet noget ekstraordinært. 

På gensyn til generalforsamlingen i Håndbolddommerklubben Østjylland til april.

Leif Andersen dømmer sin sidste 2- dommerkamp – det fejrer vi!

Kære dommerkollega Håndbolddommerklubben Østjylland indbyder i samarbejde med dommerudvalget Håndbolddommerklubben Østjyllands medlemmer til at overvære Leif Andersens afskedskamp som 2- dommer: 

onsdag den 21. februar kl. 19.30 i Brædstrup Hallen.

Der er tale om det spændende opgør i serie 2 mellem Brædstrup og Østbirk.

Der vil være tjek ind fra kl. 18.30, hvor HKØ byder på pølser, øl og vand.

Leifs mangeårige makker Per Jørgensen skal assistere den afgående 2- dommer. 

Til at holde de to på sporet har man hentet den tidligere VM- og OL- dommer Kjeld Løvqvist, der skal stå for afviklingen (du læste rigtigt).

Der vil være tale om en åben udvikling med masser af tilskuere, hvilket Kjeld er indforstået med. Vi håber også, at der bliver plads til lidt overraskelser under denne.

Leifs CV taler for sig selv. Stadig aktiv dommer med en dåbsattest fra 1942, dommerkort i 1963 og en hurtig indtræden i 2 dommersystemet. Han rykkede i 1978 op i landets bedste række: 1. division. Mangeårig dommerudvalgsformand i Kreds 6 for blot at nævne nogle af hans mange meritter.

Det er ikke nødvendigt med tilmelding – du kommer bare!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i
Håndbolddommerklubben Østjylland

Invitation til HK 73s 50 års jubilæum

Til Håndbolddommerklubben Østjylland

Jeg sender hermed en invitation til HK 73 Rask Mølles 50 års jubilæum lørdag d. 11. november 2023 som jeg håber at du / I vil sende videre rundt til dommerne i Håndbolddommerklubben Østjylland.

Fra udvalgets side glæder vi os rigtig meget til at kunne byde jer alle velkommen til en forhåbentlig festlig og fornøjelig dag. 
Der venter en dag med masser af gensyn, god mad, og for første gang i historien kommer man til at se HK 73 Rask Mølle All Stars spille.

Vi ser gerne at man tilkendegiver om man deltager til receptionen ift. madbestilling. (se nederst)

Vi ser frem til at se jer til markeringen af vores 50 års jubilæum. 

Lørdag d. 11. november holder HK 73 Rask Mølle en stor jubilæumsfest i anledning af klubbens 50 års jubilæum. Reception:
Dagen starter med reception, som starter kl. 10.30 i Rask Mølle hallerne – hal 2. Kl. 10.30 serveres der pølsebord i hal 2 og baren er åben, hvor man kan få øl, vin og vand. 

Kl. 12.00 har vi fået 6 af klubbens faste støtter til at sammensætte HK 73 Rask Mølle ALLSTARS, som spiller et par showkampe.
Kampene dømmes af Kalle Thygesen og Jakob Falkenberg, som begge har spillet i HK 73 som ungdomsspillere, men som nu dømmer i landets bedste rækker. 
Erik Frisk som er speaker til både AC Horsens kampene, diverse håndboldlandskampe samt ligakampe, vil være stemmen som præsenterer holdene samt drysser anekdoter om de forskellige spillere ud i højtalerne under kampene i hal 1. Kl 13.00 er der kagebord samt kaffe i hal 2. Kl. 14.00 slutter receptionen, så vi kan få gjort hallerne klar til jubilæumsfesten om aftenen. 

Aftenfesten:
Dørene åbnes kl. 17.00 og vores musikalske underholdning aftenen igennem er SHOWDOWN. Der er en lækker buffet fra Beringsslagteren og der serveres natmad sidst på aftenen. Baren er selvfølgelig også åben med vin af forskellig slags, øl og vand samt skønne bartendere der kan trylle en drink eller to. Festen slutter kl. 01.00. 

Reception:
På linket her kan du reserverer billetter til receptionen – det er gratis, men vi vil gerne vide hvor mange der kommer ift. bestilling af mad.
BILLET BESTILLING

Jubilæumsfest:
Billetter til festen kan købes her – pris pr billet 195 kr.: 
KØB AF BILLET

Med venlig hilsen

Dennis Byskov Hansen

Formand HK 73 Rask Mølle

Sommer- info fra Region Midts påsætter Georg Danielsen

Til alle dommere i det gamle JHF kreds 3 –JHF Kreds 5 og JHF Kreds 6

Lige om lidt siger kalenderen 1/ 7-2023, og det betyder at I alle bliver en del af den nye struktur i Dansk håndbold – nemlig sammenlægningen af alle de jyske kredse samt Fyn bliver til 3. områder i Jylland / Fyn og stadig en Sjællands kreds – så til en start velkommen til.

På kontoret i Ikast sidder udover jeg med dommerpåsætningen, Jens Henriksen med turneringen, Rikke L. Sørensen der hjælper til med økonomi – turnering og dommere. Endvidere har vi Mikael Bak som chef for hele butikken samt Lisbeth der tager sig af børnestævner, etc. I Århus sidder Kim A og tager sig af uddannelse – talentpleje etc. samt vi har 3 konsulenter.

Som DU formand har vi Jørgen Svane siddende.

På dommerfronten bliver vi ca. 275-285 dommere der skal løfte opgaven som i det tidligere med dømning af et ukendt antal kampe – men garanteret nok til jer alle 

Den vigtigste opgave for jer udover at nyde sommeren, bliver at få gjort jeres HO klar så vi ikke drukner i afbud m.m.

Så snart jeg har overblikket over stævner m.m. i vort område vil jeg selvfølgelige orientere jer alle på mail.

Jeg forventer at deltage i alle møderne i det tidlige efterår, hvor jeg glæder mig til at få hilst på jer alle og fortælle mere om arbejdsgangene i det nye område – primært på dommerfronten.

Til jeres orientering rykker kontoret i Ikast fra Navervej 10, til Østergade 1, 1. sal, 7430 Ikast, hvor vi vil få lidt bedre forhold at arbejde under. Dette sker pr.15/8-2023.

Der er sendt en dommertest rundt til alle dommere. Den ligger i jeres mail- boks. Hvis der er udfordringer omkring dette kan man kontakte: Kristine Eriksen Nyboe: ken@dhf.dk – ingen support fra uge 29- 31.
Testen skal være løst inden: 16. 09

Her kan du se kommende aktiviteter i regionen – og som altid tilmelding i Håndoffice

OB.- møde Århus: 09. 08
Løbetest Århus: 09. 08
Shuttlerun test tidligere kreds 3: 21. 08
OB. – møde Mejrup: 21. 08
Løbetest Jysk Arena den 22. 08 kl. 18. 30- 19.30
Shuttlerun test, tidligere Kreds 3: 29. 08
OB. – møde Ørnhøj: 29. 08
OB. møde 29. 08: Nørre Snede kl. 17. 30- 21.00
Opstartmøde Århus 07. 09
Pligtigt kursus for alle udviklere den 13. 09 kl. 18.30- 21. 00 i Silkeborg
Nyt udviklerkursus (GM 1) den 16. 09 i Silkeborg
Re- løbetest i Horsens- området den 19. 09

God varm sommer til alle.


Farvel til Kreds 6 og goddag til Region Midt.

Tak til de 55 dommere, der lukkede og slukkede fredag den 16. juni til det obligatoriske opstartsmøde i Brædstrup Hallen.

Af Bjarne Hay, webmaster Håndbolddommerklubben Østjylland
Lagt op på JHF Kreds 6s Facebook portal: Håndbolddommer i Kreds 6 den 19. 06. 23

HKØ dommere på vej mod den seneste opdatering forrest fra venstre: Leif Andersen, Per Jørgensen, Benny Andersen og fra modsatte side: Glenn Isaksen og Steffen Helding Sørensen

Dejligt at hilse på kollegaer fra hele kredsen, og det blev bemærket, at den gode stemning fortsatte under spisningen og landskampen. Dommerudvalget satte et fornemt punktum for mange års arbejde.

En gruppe af dommere fra Billund- Grindsted området bliver nu sendt til Region Syd. God vind til jer. Vi andre bliver overført til Region Midt.

Der skal også lyde en stor tak til cafeteriabestyrer i Brædstrup Hallen, Kirsten Olsen, der 1. juli siger farvel efter 28 år på posten. Kirsten går på pension. Vi vil helt sikkert komme til at savne den gode behandling, smilet og de kvikke bemærkninger.

Dette blev mit sidste indlæg på “Håndbolddommer i Kreds 6”. Jeg går nu over i: “Håndbolddommer i Dansk Håndbold Midt”.

Det er tid at hygge sig med regeltesten i sommervarmen sammen med en kold øl.
God sommer til alle dommere i den snart lukkede Kreds 6.

Turen gik til Hamborg og Bundesliga håndbold

Tekst og fotos: Bjarne Hay, webmaster Håndbolddommerklubben Østjylland

Lørdag den 13. maj 2023 var dagen hvor den længe ventede bustur til tysk håndbold fandt sted. Håndbolddommerklubben Østjylland havde fået 70 billetter til kampen mellem Handball Sportverein Hamburg og TSV Lemgo- Lippe
Det blev til en fantastisk tur denne solskinsfyldte forårsdag.

Høj stemning i bussen på vej til Hamborg

HKØs dommere var selvfølgelig indbudt og mødte op, derudover var der mulighed for at samle vores
trofaste sponsorer og dommere udefra, samt venner af huset.

Der var opsamling forskellige steder og turen gik i højt humør sydpå. I bussen var der et pænt informationsniveau, først med alle de ting vi ikke måtte i bussen, men hurtigt med fremadrettet info om alt det der ville vente os til dette heldagsarrangement.

Den tidligere tyske Bundesligadommer Uwe Battefeld, der bor i Ejstrupholm har stået for kontakten til de tysk arrangører, og han deltog også i turen. Han kunne bidrage med et par historier fra “de gode gamle dage” i Bundesligaen.

Meget passende havde man indkaldt en ekspert i tyske kulturelle forhold herunder den tyske bundesliga med vægt på dagens to hold: Hamburg og Lemgo.
Mike Thygesen udrullede de to holds aktuelle tilstand, og det tyske dommersystem med vægt på dagens dommere, blev også vendt. Det var sikker opvisningsstil fra Mikes side, selvom han placerede Lemgos danske spiller Emil Lærke som målmand. Det blev dog hurtigt tilgivet, og den gode stemning fortsatte.

HKØ bød på forfriskninger på hele turen, og der var en tydelig tilfredshed med det høje serviceniveau.

Vores vinsponsor AN Agentur v. Allan Nielsen sørgede for, at deltagerne fik smagsprøver fra det store vinlager på Østerhåbsvej i Horsens.

Derudover gik Riis Tømrer og Snedkerforretning v. Per Jørgensen på banen med et par fornuftige sponsorgaver, der bekom folk vel.

Vi ankom i god tid, så vi hyggede os i solen foran hallen, der blev købt forfriskninger og de gamle historier blev “trukket af stalden” igen.

Klar til kamp: Hamburg mod Lemgo i Sporthalle Hamburg

Man må sige, at de tyske arrangører har styr på en sådan kamp. Det hele spillede i maks lige fra ankomst, afgang og selve afviklingen af kampen. De tyske hotdogs er ikke de bedste, men nødvendige som opladning til kampen.

Vi så frem til, at se de danske spillere på de to hold, først og fremmest bundesliga topscoreren fra Hamburg Kasper U. Mortensen, der har scoret 203 (nu 207) mål i denne sæson.

Før kampen var vi nogle stykker der gik ned for at snakke med Kasper U. Han var flink og virkede fokuseret. Han ramte dog ikke dagen, og scorede kun tre gange på straffekast og et ordinært mål før han forsvandt ud af kampen. De to tidligere GOG spillere Frederik Bo Andersen (Hamburg) og Emil Lærke (Lemgo) scorede henholdsvis 3 og 2 gange, mens den mere ukendte dansker Andreas Magaard tegnede sig for 2 scoringer for Hamburg. Det var dog en lidt skuffende håndboldkamp og ikke danskernes dag.

Jakob Lassen, der tidligere har spillet for BSH var desværre skadet, Lassen havde op til dagens kamp scoret 112 mål og er den næstmest scorende spiller for Hamburg i denne sæson.

Lemgo domminerede kampen og vandt fortjent med 28- 32. Det var tydeligt, at hjemmeholdet savnede den tidligere tyske landsholdsmålmand Johannes Bitter, der var skadet.

Stemningen var rigtig god med 3150 tilskuere i Sporthalle Hamburg.

Dommerne leverede en solid præstation, og vi var nogle der snakkede om den ro, der var omkring deres arbejde hele kampen igennem. Ikke noget med at råbe op hele tiden og kræve en forklaring på alt. Den adfærd kan man ønske overført til den danske liga.
Det var helt tydeligt, at det giver en god afvikling med fokus på håndboldspillet.

Kl. 19.30 vendte vi snuden mod nord, og der var aflæsning af trætte deltagere i Rødekro, Kolding, Hedensted og parkeringspladsen ved Føtex i Horsens.

Tak for en fantastisk opbakning fra dem der deltog i arrangementet. Vi går mod lysere tider, men også med nye tider når den nye region ser dagens lys i forbindelse med den nye sæson.

Lad os håbe på, at vi kan bevare de gode netværk, så der venter nye sociale oplevelser i vores sjove håndbolddommer verden.

OB- møde og hyggeligt dommersamvær fredag den 16. juni i Brædstrup

Så er det snart tid at lukke i Kreds 6 og det sker for dommernes vedkommende ved er arrangement i Brædstrup, hvor der kl. 17.30 køres lovgennemgang og kl. 19.30 er der fælles spisning med overraskelser.

Reserver datoen allerede nu og meld dig til ved samme lejlighed i Haandoffice.

Link til den officielle indbydelse fra JHF Kreds 6: HER

Klar til endnu et opstartsmøde med masser af lovstof og hyggelig snak, stemningsbilledet er fra OB- mødet i 2015 i Hatting.