Solgt hus hos Estate, Michael Jessen giver sponsorkroner til HKØ

I forbindelse med et medlemssalg af hus gennem Estate på Strandkærvej 20B i Horsens har ejendomsmæler Michael Jessen endnu en gang støttet Håndbolddommerklubben Østjylland med vigtige sponsorkroner og dermed kraftigt støttet arbejdet med at dygtiggøre de østjyske håndbolddommere.

Støt vores mange faste sponsorer, de gør en stor forskel for os.

Her kan du linke til: Estate på Strandkærvejs meget besøgte hjemmeside: Link her

Dana- ure støtter fortsat Håndbolddommerklubben

Scoringskort skal der til når der dømmes håndboldkampe så advarsler og udvisninger kan blive bogført korrekt. HKØ har sponseret af Dana- ure modtaget en større sending af slagsen, så bestrafningerne kan blive bogført korrekt de næste mange år.

Dana- ure har gennem en del år støttet håndbolddommer- sporten i det østjyske, så der kommer veluddannede dommere til alle håndboldkampe.
TAK FOR STØTTEN TIL DANA- URE og du kan linke til Festina Danmarks hjemmeside: HER

Parsammensætning

Sæsonen 2021- 22 er gået i gang uden udsigt til corona-afbrydelser.
Nedenfor følger parsammensætninger for kredsen og lokalt. Fortsat god sæson derude.

Hent parsammensætningen for kredsen: HER
Hent den lokale parsammensætning og mentorer: HER

3 kreds 6 dommere, der er klar til nye udfordringer og de har helt sikkert kigget parsammensætningen igennem for at se hvem de skal dømme med i den kommende sæson: Bjarke, Henrik og Hannibal

Kort generalforsamling og meget hygge da HKØ skiftede formand på Bjerre Kro

Formand Jakob Hansen bød de 35 fremmødte dommere velkommen til den forsinkede generalforsamling på Bjerre Kro

Generalforsamlingen anno 2021 blev holdt fredag den 3. september i fine rammer, da Håndbolddommerklubben Østjylland endelig kunne invitere 35 dommere indenfor til den årlige generalforsamling. Henrik Bak blev valgt til ny formand.
Ole Futtrup og Bjarne Hay blev hædret for deres indsats gennem 40 år.

Af assisterende webmaster Kasper Commerou Pedersen

Formand Jakob Hansen bød velkommen til de fremmødte dommere og det var ikke overraskende at bestyrelsen pegede på Leif Andersen som dirigent og han blev valgt.
Leif takkede for valget og tilføjede lidt kækt, at det havde han også regnet med.

Ib og Udsen blev stemmetællere og herefter blev generalforsamlingen suspenderet og forsamlingen mindedes vores afdøde dommerkollegaer: Jørgen Nordbæk og Halvor Jensen, da dirigenten holdt mindetalerne.

Lad det være sagt med det samme: Vi har været nede med coronaen både hjemme og i dommerklubben, og derfor blev det blev til korte beretninger:

Formand Jakob Hansen kunne huske, at han tidligere var blevet belært af dirigenten om at klubben hele tiden skal dygtiggøre dommerne. Derfor vil der blive arrangeret en tur til bundesliga håndbold i Hamborg i weekenden de 12./ 13. februar – det bliver enten lørdag eller søndag, da kampen ikke ligger fast endnu. Prisen bliver mere end rimelig og ægtefæller kan deltage. Turen arrangeres i samarbejde med Uwe Battefeld.

Den udviklingsansvarlige Henrik Baks beretning var kort: ingen aktivitet grundet corona.

Den økonomiansvarlige Torben Løvborg kunne også oplyse at der har været begrænset aktivitet, idet der kun har været udgifter til det årlige opstartsmøde i Gedved og generalforsamlingen. Der har været sponsorindtægter, men ikke i det omfang, som vi plejer!
Økonomien ser dog stadig rigtig fornuftig ud. Kontingentet er uændret, og der var ingen indkomne forslag.

Forsamlingen var vidne til en større “regeringsrokade”.

Jakob Hansen har sagt ja til at blive indstillingsansvarlig i Styregruppe Vest (arbejdet med de dommere, der bejler til 2. division), derfor kan han ikke fortsætte som formand i HKØ. Næstformand Ole Futtrup var glad på Jakobs vegne og sagde at det altid er en glæde i HKØ, når man kan levere folk til poster højere oppe i systemet.

Henrik Bak blev valgt til ny formand. Stort tillykke til Henrik.

Kasper Commerou Pedersen og Ole Futtrup blev genvalgt, Henrik Hansen bliver nyt bestyrelsesmedlem, da Kalle Thygesen udtræder. Kalle bruger meget tid som ligadommer og har derfor ikke mulighed for at passe arbejdet i bestyrelsen.

Rasmus Frederiksen afløste Henrik Bak som udviklingsansvarlig.

Vi er ikke færdige endnu, hold lidt ved. Ny 1. suppleant blev Marie Louise Lund og Kalle Thygesen sagde ja til at være 2. suppleant. Ole Futtrup motiverede Kalles valg med at det er godt at han bevarer tilknytningen til bestyrelsen, så han er klar senere.

Kenneth Dam Nielsen og Ib Olesen stopper som revisorer, men der er friske kræfter på vej, da Mike Thygesen og Henrik Udsen er klar til at tage over. Revisorsuppleant bliver Henrik Rosenberg.

Dette års generalforsamling bød på 2 40 års jubilarer: Bjarne Hay og Ole Futtrup. Jakob holdt en lille tale for dem:

Bjarne Hay har arbejdet for HKØ i 40 år og haft mange kasketter på. Bestyrelsesmedlem i HKØ, dommerudvalget, instruktør, webmaster med mange spøjse indslag, herunder 1. april- spøgen. Han har været divisionsdommer så længe folk kan huske. Jakob fremhævede at selvom det kunne være lidt anstrengt til stævnerne søndag morgen med Bjarne har han altid efterlevet mottoet. “Kan  man feste, kan man også gå i skole næste morgen”. 

Ole Futtrup er ildsjælen over dem alle, 30 år i bestyrelsen, her formand og næstformand i mange perioder. Tidligere dommerudvalgsformand og 1. divisionsdommer, hvor en skade ødelagde hans ligadebut. Ole er æresmedlem i HKØ.
Jakob sagde, at man aldrig er i tvivl om, hvor man har Ole. 

Der blev ikke uddelt nogle af de to pokaler, da det vil se lidt mærkeligt ud, hvis bestyrelsen tog dem selv.

Der blev vanen tro uddelt masser af vin fra vores sponsor Italiensk Vinimport til de mange frivillige i HKØ.

Der er nye scoringskort på vej, og de vil hurtigst muligt blive omdelt.

Den 8. 9 deltager Ole Futtrup i et møde på kredsen om den nye struktur i Dansk Håndbold Forbund, hvor der etableres 4 regioner i Danmark.
Bestyrelsen har valgt at tage “ja- hatten” på, og på mødet er man blevet lovet at det er “svesken på disken”.

Det var nu tid til at den mere selskabelig del af forestillingen, da Bjerre Kro serverede flæskesteg med “hele svineriet”. Desserten var citronfromage, som vor mor lavede den. Alt sammen med passende drikkelse til.

Der blev serveret kaffe i de tilstødende lokaler og der blev hygget ved bordene før folk gik hver til sit og mod den ventende weekend. Tak til medlemmerne for det store fremmøde og den gode stemning.

25 dommere kom i fart igen til den årlige kredsdommer løbetest anno 2021

Bjarke, Henrik og Hannibal, som altid, trimmede og klar til årets kredsdommertest i Gedved Hallen.

På trods af flere “konfirmationsafbud” var der 25 kredsdommere, der kom igennem sensommerens løbetest på Gedved Hallens gulv lørdag den 28. august.
2. afdeling foregik i cafeteriet, hvor dommerudvalget informerede om den kommende sæson.

Af Bjarne Hay

Stemningen var rigtig god, da dommerne ankom lige før kl. 10.00. Der blev hilst på dommerkollegerne og efter en lynomklædning og en let gang opvarmning, blev løbebåndet aktiveret og “godstoget” satte i gang i en bred linje.

Testen kom ikke ligefrem bag på de løbende håndbolddommere, og det gik rigtig fint. Dermed ikke sagt at den er lige populær ved alle, men “ned gled den”, hjulpet godt på vej af mere eller mindre seriøse tilråb fra de dommere, der ventede på deres tur.

 Efter veloverstået test steg stemningen i omklædningsrummene, da de gamle historier blev pudset af og “trukket af stalden”. Det var tid at indtage forfriskninger og hygge sig uden coronarestriktioner.

Efter badet gik folk den korte afstand til cafeteriet og informationer fra JHF kreds 6s dommerudvalg ved dommerudvalgsformand Mike Thygesen. Han startede med at rose de løbende dommere for deres vellykkede test. Mike gjorde opmærksom på, at den teoretiske test skal løses inden den 15. september. 

Alle dommere i kredsen skal selvfølgelig deltage i opstartsmøderne, der er blevet afholdt et i HKØ og de to sidste er 30.08 kl. 19:00 i Viadukthallen i Filskov og 31.08 kl. 19:00 i Medborgerhuset i Silkeborg. Dommerudvalget har styr på 90% af dommerne, møder man den sidste del af dem: tag dem med!

Mike orienterede også om kredsenes sammenlægning til 4 regioner i Danmark, det er ikke så meget der er kommet frem endnu, men det vil sandsynligvis slå igennem fra næste sæson.

Der blev orienteret om de nye modulkurser der er under udvikling, således at der er kommet styr på modul 1 og modul 2 kurserne samt 2- dommerkurset. Der er ligeledes blevet arbejdet med at løfte udviklerne i kursussammenhæng.

Det har været svært at få uddannet nye dommere under coronaen, det sker så forhåbentligt nu med et regelkursus lørdag den 25. september i Voel, de nyuddannede dommere vil weekenden efter få tildelt kampe ved stævner.

Mike opfordrede dommerne til at stå sammen omkring dommergerningen, så de mange kampe i kredsen kan blive dømt. Der er flere dommere, der grundet alder har måttet indstille dommerkarrieren, og det skaber huller.
Der er her plads til at vi “rykker sammen i bussen” og tager en ekstra tørn, hvor behovet opstår.

Mike takkede for fremmødet og sluttede af med at ønske alle en god sæson ude i hallerne med håbet om at undgå flere nedlukninger.

Nogle blev og snakkede lidt, mens andre hastede hjem for at nyde den del af lørdag, der stadig var tilbage.

35 dommere mødte op til opstartsmøde i vante rammer i Gedved

Så er der samling på tropperne igen, der skal bankes rust af inden sæsonstarten!

Tingene var helt normaliseret i forhold til de mange corona restriktioner der har været, da der onsdag den 25. august blev afholdt det obligatoriske opstartsmøde i Håndbolddommerklubben Østjyllands regi på vores normale hjemmebane i Gedved Hallens cafeteria.

Af Bjarne Hay

Ole Futtrup bød velkommen på HKØs vegne og Henning Winther gik på med lovfortolkningen og de mange temaer, der var sat på programmet til dette års møde.
Han opfordrede som det første alle til at læse regelbogen mindst 1 gang om året og gerne mere.
Den gik vist rent ind hos de fremmødte dommere. Og for en god ordens skyld er der linket til spillereglerne: HER

Læs mere

Løbetest Lørdag d.18.09.21

Hej Alle

Vi er meget tæt på sæson opstart, dermed skal vi have løbetesten afviklet for G2 dommer
Vi ønsker også at se unge gruppen til testen, men ALLE er meget velkommen.

Vi løber i Gedved Hallen: Lørdag D.18.09.21 kl. 10.00 omklædt

Der vil være en repræsentant fra DU

Der vil være retest Lørdag d. 25.09.21 Samme tid og sted

Husk tilmelding foregår via håndoffice

PS Husk Breddedommertesten 2021

Info vedrørende vedrørende løbetest med krav: HER

DHF informerer om nye retningslinjer i forbindelse med corona

Ny sæson med færre restriktioner

Skrevet af Katrine Munch Bechgaard den 03. aug 2021Kl. 08:20

Fremover skal der ikke længere vises coronapas i de danske håndboldhaller. Det er en af konsekvenserne af den yderligere udfasning af corona-restriktionerne, som trådte i kraft søndag. Også forsamlingsloftet er blevet hævet, hvilket betyder, at sæsonen kan afvikles som den plejer.

Link til hele DHFs artikel om corona: HER

Indbydelse til generalforsamling

Kære medlem i HKØ
Hermed indbydelse til vores årlige generalforsamling med efterfølgende spisning. 
Tid og sted: 
Bjerre Kro. Fredag d. 3. september kl. 18:00

Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Af hensyn til forplejning, tilmelding til Jakob på jakobmedk@hotmail.com eller 3124 3656 senest 25. august

Her er lige et stemningsbillede fra den 23. april 2008, da man kunne regne med generalforsamlinger til tiden. Fra venstre: Torben Løvborg, Bjarne Jensen, Villy Jensen og Andreas Andersen. I baggrunden Henrik Rosenberg.

Dagsorden iflg. vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af 2 stemmetællere. 
3. Formandens beretning. 
4. Udviklingsansvarliges beretning 
5. Aflæggelse af revideret regnskab. 
6. Indkomne forslag. 
7. Fastsættelse af kontingent. 
8. Valg af formand (ulige år) Jakob Hansen (modtager genvalg)
9. Valg af økonomiansvarlig (lige år) 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1-2 ulige år – 1-2 lige år). På valg: Ole Futtrup (modtager genvalg), Kasper Pedersen (modtager genvalg), Kalle Tygesen (modtager ikke genvalg.) Henrik Hansen modtager valg.
11. Valg af suppleanter (2 hvert år) Rasmus Frederiksen og Kalle Thygesen modtager valg. 
12. Valg af 2 revisorer (1 ulige år – 1 lige år). Kenneth Dam(modtager ikke genvalg) Mike Thygesen modtager valg.
13. Valg af revisor suppleant (1 hvert år). Henrik Udsen (modtager genvalg)
14. Eventuelt.  

Mvh Kasper

Planlæg sæsonen nu!

Sommerferien er godt på vej, men efter denne venter en ny og forhåbentlig ubrudt afvikling af såvel trænings- som turneringskampe.

Inden da er der obligatoriske opstartsmøder i kredsen. Husk tilmelding i Håndoffice nu!

Se datoer i vedhæftede nyhedsbrev fra dommerudvalget. Her kan du også se hvornår der er kredsdommersamling i Gedved (tilmelding i Håndoffice)
Hent nyhedsbrev: HER

Her er et billede fra et helt normalt opstartsmøde i Hatting, vi håber på en gentagelse af de normale tilstande, når HKØ holder opstartsmøde onsdag den 25. august i Gedved Hallen.