Nyhedsbrev fra JHF Kreds 6 og dommerkurser

Kære alle dommere i JHF Kreds 6
Georg har meddelt at han har meget svært ved at få besat alle vores søndagskampe.
Dette skyldes at vores klubber har valgt at lægge de fleste af deres kampe om sønda-gen, det er de blevet lidt for ”dygtige til” i forhold til, hvad vi kan levere af dommere.
Vi har også i kreds 6 fået tilgang af antal hold til denne sæson, hvilket jo er rigtig glædeligt, men disse ekstra kampe skal jo også dømmes af uddannede dommere.
Alt dette er vi som kreds nødt til at reagere på, det er derfor blevet besluttet at der fremadrettet IKKE foretages udviklinger af dommere om søndagen, dette er gælden-de på alle niveauer og pga. vi ikke har de mandskabsmæssige resurser som skal bruges hertil pt. 

Læs hele nyhedsbrevet:

Brev vedr. manglende dommere 2018

Du kan desuden finde næste dommerkursus i Kreds 6: HER