Jakob Falkenberg Hansen afløste Ole Futtup på formandsposten

Af Bjarne Hay
Webmaster Håndbolddommerklubben Østjylland

Billeder fra generalforsamlingen nederst på siden

Den 33-årige ligadommer Jakob Falkenberg Hansen var aftenens store overraskelse, da Håndbolddommerklubben Østjylland onsdag den 24. april 2019 afholdt den ordinære generalforsamling i Gedved Hallen. Jakob blev indstillet og valgt til ny formand, da han afløste Ole Futtrup, der har siddet som formand i tre perioder i dommerklubben. Der var en fantastisk stemning hele aftenen, hvor de mange unge dommere bidrog til det vellykkede arrangement.

 

DSC_6419

Der var formandsskifte i HKØ, da Jakob Falkenberg Hansen (th.) afløste Ole Futtrup

Spisning før generalforsamlingen og modne dommere vaskede op

Dommerne var blevet indbudt til spisning før generalforsamlingen og 41 ud af klubbens 52 dommere havde tilmeldt sig. Det var buffet fra øverste hylde, da en af vores nye sponsorer ”Bjerre Kød” leverede maden.
En af vores tilbagevendte sponsorer værtshuset ”Den Gyldne Hest” havde sponseret drikkevarerne i form af ølprodukterne: Ale nr. 100 og Rød Tuborg. Kontakten til Den Gyldne Hests ejer Lars Cederlund Olesen var formidlet af HKØs æresmedlem Lars Nielsen, der selv præsenterede sponsoren og hans produkter.
Der vil senere blive arrangeret ølsmagning med produkter fra ”Den gyldne hest”.

Der blev hygget ved bordene og den gode stemning bredte sig. Efter spisningen blev flere af de mere modne dommere til deres store overraskelse sendt ud i køkkenet til en rask lille gang opvask, hvilket de dog tog pænt.

Det var tid til en “lille lufter” inden der igen blev kaldt til orden, og generalforsamlingen startede. Formand Ole Futtrup ringede med den ene af foreningens to klokker og bød velkommen.
Leif Andersen blev foreslået og valgt som aftenens dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Sjældent at en dommer har fået begge pokaler

Stemmetællerne Lene Ifversen og Kenneth Dam blev kørt i stilling, hvorefter generalforsamlingen blev suspenderet, så der kunne uddeles pokaler: HKØs ærespokal blev givet til Jakob Falkenberg Hansen, der som ligadommer har kæmpet for sin position gennem årene, dette krydret med et venligt sind og et godt humør.
Horsens Folkeblads pokal blev tildelt Kalle Thygesen, der som ung elitedommer i 1. division repræsenterer HKØ på bedste måde. Senest er han trådt ind i bestyrelsen i stedet for sin far Mike Thygesen, der er blevet valgt som dommerudvalgsformand i Kreds 6.
Jakob og Kalle er blandt de få, der nu har fået begge pokaler, og der var skjulte undertoner omkring, at det havde formanden Ole Futtrup også selv.

Alle beretninger er skriftlige, og sendt ud på forhånd, men Ole havde en del mundtlige kommentarer. Han takkede for det store fremmøde og sendte herefter en tak til vores samarbejdspartnere: Kredsformand Palle Bækby og de mennesker og firmaer der har været involveret i den fælles dommertøjspakke: Spar Nord som den mangeårige og trofast sponsor, Festina, Nykredit Horsens og Sport 24.
Der var en tak til den centrale påsætter Georg Danielsen for samarbejdet. HKØ vil i fremtiden give Georg den hjælp han har brug for.

Ole opfordrede alle dommere til at fortælle de gode historie ude i hallerne, spotter man noget, der giver mulighed for at optimere tingene, er man altid velkommen til at kontakte den udviklingsansvarlige i HKØ Henrik Bak.

Der blev helt roligt, da Ole fortalte om oprykningerne i klubben:

Henrik Bak var grundet sygdom forhindret i at deltage i generalforsamlingen, i hans fravær var det Ole, der læste hans mundtlige beretning op. Der bliver ro med det samme, når der bliver snakket dommere, der er rykket op: Per Fischer er indstillet til gruppe 1, indstillet fordi det er kredsen, der varetager denne række.
HKØs to kvindepar: Lene Ifversen og Lene Mikkelsen samt Jonna Lund og Helle Andreasen er rykket i gruppe 2. Der er her tale om de gode historier, der skal fortælles. De ligger i hvert fald på vores hjemmeside.
Mange af vores unge dommere er rykket en række op: Thomas Troelsen er rykket i gruppe 2, Martin Vestergaard og Max Ifversen er rykket i gruppe 3 og Melanie Villadsen er med sin oprykning til gruppe 4 ude af mentorordningen. Endelig er Christoffer Jensen indstillet til gruppe 1.
Ole Futtrup sluttede af med at sige, at motivation og gejst er vigtigt. Er man god nok i det lokale regi, kan man i princippet rykke op fra weekend til weekend. Tillykke til de nyoprykkede dommere.

De unge dommere skal komme mere på banen

Ungeansvarlig Caroline Schandorf snakkede om arbejdet med de unge dommere, hvor det er vigtigt med en sammnenhængskraft mellem det faglige og sociale. Der har været deltagelse i flere stævner, og i den forbindelse rettede hun en tak til Henrik Hansen, der er god til at fastholde de unge dommere. 
Ungeudvalget i kredsen har desuden haft dommere afsted til en liga herrer kampen i Silkeborg, hvor man fulgte de to ligadommere: Thomas Kalisz og Mikael Søegaard.

Til næste år skal der mere struktur på arbejdet med de unge dommere, og de skal selv komme mere på banen og lære at tage initiativer. Caroline sluttede af med rose det fine samarbejde, der er i kredsen omkring de unge dommere fra de tre dommerklubber.

Den økonomiansvarlige Torben Løvborg fortalte om klubbens regnskab og budget for det kommende år.
Arbejdet med de unge vil stadig blive prioriteret højt og kontingentet forblive uændret.
Alt i alt må klubbens balance efter jyske standarder betegnes som: ”tilfredsstillende”.
Herefter var der spørgsmål fra salen til regnskabet, og sådan skal det selvfølgelig være.

Da påsætteren ikke vælges i dommerklubben mere, var det nødvendigt med vedtægtsændringer, der tager højde for dette. Det hele blev justeret fint på plads, og inden længe udkommer vores vedtægter i en opdateret version.

Fuldt hus, alle poster blev besat til tiden

Jakob Falkenberg Hansen var “kaninen, der blev trukket op af hatten” som bestyrelsens nye formandskandidat, og Jakob blev valgt uden modkandidater. Ole Futtrup kunne således takke af efter sin 3. periode som formand:1997- 99, 2006- 2011 og fra 2018- 2019.

Bestyrelsen har de sidste år ønsket et generationsskifte, selvom rutine ikke fornægter sig. Der er nu fire unge med: Jakob Hansen, Caroline Schandorf, Kalle Thygesen og Kasper Commerou Pedersen. De tre erfarne er: Ole Futtrup, Torben Løvborg og Henrik Bak.
Der blev også taget behørig afsked med den tidligere formand Mike Thygesen. Mike blev valgt som formand i HKØ i 2011 og fratrådte, da han i slutningen af 2018 blev dommerudvalgsformand i kreds 6. Han blev takket for det store arbejde, han har lavet og som er årsagen til at vi er der, hvor vi er i dag.
Da Mike fik den traditionelle vingave, fik han stående bifald fra salen.

Nå, men lad os nu lige få det gjort det færdigt: Anders Christensen er 1. suppleant og Lene Ifversen er 2. suppleant til bestyrelsen. Revisor Ib Olesen blev genvalgt, Kenneth Dam er fortsat den anden. Revisorsuppleant er Henrik Udsen.

Livlig debat om HKØs placering efter den nye struktur i kredsen:

Under eventuelt var der en god debat om dommerklubben i forhold til den nye dommerstruktur, der er kommet i kredsen. Der var rigtig mange, der følte at diskussionen var vedkommende, og der var en livlig debat. Især var det rart at se, at der var mange af vores unge dommere, der deltog her.
Der var stor opbakning til dommerklubbens aktiviteter og til den nye struktur i Kreds 6.

Jakob Falkenberg Hansen tog ordet og takkede for formandsvalget og pokalen. Han sagde, at han var meget glad for begge dele og påpegede, at man aldrig må glemme at anerkende, hvor man kommer fra. Jakob tog dommerkort i 2001, kom i 3. division i 2006, 2. og 1. division i 2007. Jakob har været i Ligaen siden 2013.
I det civile er han socialrådgiver i Horsens Kommune.

Leif Andersen var som altid velforberedt og veloplagt, og han kunne slutte med at takke for god ro og orden.

Selvom folk hyggede sig, var det også tid til at mindes de tre dommere vi mistede i løbet af sæsonen: Gert Lau Hansen, Henning Smidstrup og Charles Pedersen. Leif og Ole stod for de smukke mindeord.

Arrangementet sluttede, men folk blev hængende rigtig længe og til sidst måtte foreningens myndige kasserer Torben Løvborg træde i karakter og bede folk gå hjem.

Tak for en generalforsamling af de sjældne, hvor alt gik op i en højere enhed. Generalforsamlingen anno 2019 var også bare en af de gode historier, der skal fortælles.