Unge dommere kiggede ligadommere over skuldrene i Silkeborg

Af Caroline Schandorf, unge- udvalget JHF Kreds 6, foto: Henrik Hansen (flere fotos nederst)

Lørdag d. 6. april 2019 blev der afholdt et ungearrangement for dommere i hele kredsen. Arrangementet var bygget op omkring herre ligakampen mellem BSV – Skanderborg.
Inden kampen havde vi en rigtig god dialog med kampens dommere Michael Søegaard og Thomas Kalisz Nielsen samt observatøren Peter Lorentzen. Her fortalte Michael og Thomas at deres homogene tilgang til spillet var vigtig for dem – de vil gerne skabe flow i spillet og afvikle kampen efter spillets gang, hvor de især fremhæver begreberne ”fingerspidsgefühl” og ”situationsbestemt ledelse”.

DSC_6198

Derudover fremhævede de også deres placering på banen som et vigtigt arbejdsområde for dem, da det er meget essentielt for deres salgsarbejde, at de har set situationen fra den rigtige vinkel. Dommerne snakkede også om fejl, og hvordan de er indforståede med at de laver fejl.

Her er det vigtigt for dem som et dommerpar, at de efterfølgende sammen får analyseret fejlen gennem videomateriale og regelbogen.

Optakt med dommere, observatør og BSVs træner:

Derudover fortalte Thomas også om han ikke var det store dommertalent, da han var yngre, men han kæmpede for målet og nedprioriterede bl.a. fester og alkohol.
Denne dialog var især relevant for de unge dommere, som nogle gange kan have samme udfordring. Her fortalte Thomas også om, hvordan hans omgangskreds havde håndteret hans beslutning og hvordan han selv kæmpede med denne udfordring.

Senere kom BSVs træner Peter Bredsdorff og deltog i dialogen, hvor han også havde nogen pointer at byde ind med ift. hans samarbejde med dommerne.
Meget af hans dialog med dommerne under kampen er et forståelsesspørgsmål om at forstå kampens historik. Hertil snakkede han om, hvordan alle dommere kan være forskellige og fx at et straffekast den ene dag, måske ikke er et straffekast en anden dag, MEN det vigtige er at linjen er ens i begge ender.
Peter Bredsdorff fremhævede også, at vi alle skal nyde forskellene i håndboldsporten og diskutere dette med et smil på læben.

Efter dialogerne arbejde vi videre i en workshop, hvor vi i små grupper diskuterede, hvordan vi kan bruge det vi lige havde lært på os selv og hvordan vi kan gøre det til vores eget.

Hvad vil du selv dømme som dommer?

Herefter skulle vi se kampen. Vi havde fået fine ståpladser i det ene hjørne og havde et godt overblik over banen. Ingen af holdende havde noget at spille for, da begge hold var sikret en plads i slutspillet. Hallen var dog stadig helt fuld og der var rigtig god stemning.

Under kampen fik vi også diskuteret de forskellige kendelser – hvad havde vi selv gjort og kunne vi måske blive inspireret af hvordan Michael og Thomas vælger at afvikle kampen?

Video et vigtigt redskab i evalueringen af kampen!

Efter kampen fik vi lov til at deltage i observationen. Vi blev klemt ind i et lille lokale, hvor vi lige pludselig kom hinanden lidt mere ved.

Til observationen startede dommerparret med at fortælle, hvordan de synes kampen forløb, hvilke områder de var skarpe på, og hvad de skulle have arbejdet mere med. Herefter kom Peter Lorentzen på banen med sine punkter. Her snakkede han bl.a. om dommernes kommunikation, som han mener er rigtig god, men de kan med fordel starte blødere ud i deres kommunikation med spillets parter og efterfølgende når spillet skærper til, blive mere skarpe/hårde i deres kommunikation, i stedet for at starte hårdt ud fra starten af.

Efter dette så vi video, hvor vi var over 15 personer til en lille bærbar – det blev lidt trangt. Peter Lorentzen startede ud med at fortælle minuttidspunktet for en situation, hvorefter han gav et stikord til, hvad vi skulle holde øje med. Herefter så vi det tilhørende klip og diskuterede herudfra.

Efter vi havde gennemset videomaterialet, skulle karaktererne gives. Vi blevet prøvet af som observatører, da vi skulle diskutere de forskellige punkter og fortælle hvad vi vil give i karakterer, inden observatøren Peter Lorentzen afslørede sine tanker, som i flere tilfælde var nogenlunde ens med det vi fik diskuteret.

Alt i alt en rigtig god lørdag fyldt med diskussion, inspiration og håndbold – som vi jo så godt kan lide!
Det skal dog lige pointeres at der IKKE blev serveret alkoholiske drikke til arrangementet!