Kort generalforsamling og meget hygge da HKØ skiftede formand på Bjerre Kro

Formand Jakob Hansen bød de 35 fremmødte dommere velkommen til den forsinkede generalforsamling på Bjerre Kro

Generalforsamlingen anno 2021 blev holdt fredag den 3. september i fine rammer, da Håndbolddommerklubben Østjylland endelig kunne invitere 35 dommere indenfor til den årlige generalforsamling. Henrik Bak blev valgt til ny formand.
Ole Futtrup og Bjarne Hay blev hædret for deres indsats gennem 40 år.

Af assisterende webmaster Kasper Commerou Pedersen

Formand Jakob Hansen bød velkommen til de fremmødte dommere og det var ikke overraskende at bestyrelsen pegede på Leif Andersen som dirigent og han blev valgt.
Leif takkede for valget og tilføjede lidt kækt, at det havde han også regnet med.

Ib og Udsen blev stemmetællere og herefter blev generalforsamlingen suspenderet og forsamlingen mindedes vores afdøde dommerkollegaer: Jørgen Nordbæk og Halvor Jensen, da dirigenten holdt mindetalerne.

Lad det være sagt med det samme: Vi har været nede med coronaen både hjemme og i dommerklubben, og derfor blev det blev til korte beretninger:

Formand Jakob Hansen kunne huske, at han tidligere var blevet belært af dirigenten om at klubben hele tiden skal dygtiggøre dommerne. Derfor vil der blive arrangeret en tur til bundesliga håndbold i Hamborg i weekenden de 12./ 13. februar – det bliver enten lørdag eller søndag, da kampen ikke ligger fast endnu. Prisen bliver mere end rimelig og ægtefæller kan deltage. Turen arrangeres i samarbejde med Uwe Battefeld.

Den udviklingsansvarlige Henrik Baks beretning var kort: ingen aktivitet grundet corona.

Den økonomiansvarlige Torben Løvborg kunne også oplyse at der har været begrænset aktivitet, idet der kun har været udgifter til det årlige opstartsmøde i Gedved og generalforsamlingen. Der har været sponsorindtægter, men ikke i det omfang, som vi plejer!
Økonomien ser dog stadig rigtig fornuftig ud. Kontingentet er uændret, og der var ingen indkomne forslag.

Forsamlingen var vidne til en større “regeringsrokade”.

Jakob Hansen har sagt ja til at blive indstillingsansvarlig i Styregruppe Vest (arbejdet med de dommere, der bejler til 2. division), derfor kan han ikke fortsætte som formand i HKØ. Næstformand Ole Futtrup var glad på Jakobs vegne og sagde at det altid er en glæde i HKØ, når man kan levere folk til poster højere oppe i systemet.

Henrik Bak blev valgt til ny formand. Stort tillykke til Henrik.

Kasper Commerou Pedersen og Ole Futtrup blev genvalgt, Henrik Hansen bliver nyt bestyrelsesmedlem, da Kalle Thygesen udtræder. Kalle bruger meget tid som ligadommer og har derfor ikke mulighed for at passe arbejdet i bestyrelsen.

Rasmus Frederiksen afløste Henrik Bak som udviklingsansvarlig.

Vi er ikke færdige endnu, hold lidt ved. Ny 1. suppleant blev Marie Louise Lund og Kalle Thygesen sagde ja til at være 2. suppleant. Ole Futtrup motiverede Kalles valg med at det er godt at han bevarer tilknytningen til bestyrelsen, så han er klar senere.

Kenneth Dam Nielsen og Ib Olesen stopper som revisorer, men der er friske kræfter på vej, da Mike Thygesen og Henrik Udsen er klar til at tage over. Revisorsuppleant bliver Henrik Rosenberg.

Dette års generalforsamling bød på 2 40 års jubilarer: Bjarne Hay og Ole Futtrup. Jakob holdt en lille tale for dem:

Bjarne Hay har arbejdet for HKØ i 40 år og haft mange kasketter på. Bestyrelsesmedlem i HKØ, dommerudvalget, instruktør, webmaster med mange spøjse indslag, herunder 1. april- spøgen. Han har været divisionsdommer så længe folk kan huske. Jakob fremhævede at selvom det kunne være lidt anstrengt til stævnerne søndag morgen med Bjarne har han altid efterlevet mottoet. “Kan  man feste, kan man også gå i skole næste morgen”. 

Ole Futtrup er ildsjælen over dem alle, 30 år i bestyrelsen, her formand og næstformand i mange perioder. Tidligere dommerudvalgsformand og 1. divisionsdommer, hvor en skade ødelagde hans ligadebut. Ole er æresmedlem i HKØ.
Jakob sagde, at man aldrig er i tvivl om, hvor man har Ole. 

Der blev ikke uddelt nogle af de to pokaler, da det vil se lidt mærkeligt ud, hvis bestyrelsen tog dem selv.

Der blev vanen tro uddelt masser af vin fra vores sponsor Italiensk Vinimport til de mange frivillige i HKØ.

Der er nye scoringskort på vej, og de vil hurtigst muligt blive omdelt.

Den 8. 9 deltager Ole Futtrup i et møde på kredsen om den nye struktur i Dansk Håndbold Forbund, hvor der etableres 4 regioner i Danmark.
Bestyrelsen har valgt at tage “ja- hatten” på, og på mødet er man blevet lovet at det er “svesken på disken”.

Det var nu tid til at den mere selskabelig del af forestillingen, da Bjerre Kro serverede flæskesteg med “hele svineriet”. Desserten var citronfromage, som vor mor lavede den. Alt sammen med passende drikkelse til.

Der blev serveret kaffe i de tilstødende lokaler og der blev hygget ved bordene før folk gik hver til sit og mod den ventende weekend. Tak til medlemmerne for det store fremmøde og den gode stemning.