Retningslinjer for påsætning mv. i Kreds 6

Så er vi klar med retningslinjer for den kommende sæson omkring påsætning af dommere: Der er link til emner omkring: Forhåndsafbud, dommervagtordningen, afbud på hverdage, tilsigelse til kampe, tilgængelighed i Håndoffice, SMS fra systemet, afbud/ aflysning af kampe, manglende hold, diæt, udbetaling af kørsel og dommerhonorar og dommernes upartiskhed. Samme link vil også blive placeret […]

Memory Lane da Håndbolddommerklubben Østjylland fejrede 50 års jubilæum

Der var store forventninger da dagen kom, hvor HKØ kunne fejre det længe ventede jubilæum på Bjerre Kro: Fredag den 8. september 2017. Receptionen startede kl. 16.00, og der var stor gensynsglæde, da gamle dommerkollegaer efter mange år mødte hinanden igen og kunne udveksle historier fra gamle dage. Håndboldklubberne og forbundet var også repræsenteret, og der […]

Generalforsamling nr. 50 stod i jubilæets tegn

Af Bjarne Hay, webmaster HKØ Håndbolddommerklubben Østjyllands generalforsamling nr. 50 blev afholdt onsdag den 19. april, da 43 veloplagte dommere indtog vores hjemmebane i Gedved Hallens cafeteria. 5 nye dommere blev budt velkommen og udover den sædvanlige dagsorden og uddeling  af pokaler var der efter generalforsamlingen frankfurtere og gruppearbejde på programmet. Forude venter vores jubilæum. Forberedelserne […]