Retningslinjer for påsætning mv. i Kreds 6

Så er vi klar med retningslinjer for den kommende sæson omkring påsætning af dommere:
Der er link til emner omkring:
Forhåndsafbud, dommervagtordningen, afbud på hverdage, tilsigelse til kampe, tilgængelighed i Håndoffice, SMS fra systemet, afbud/ aflysning af kampe, manglende hold, diæt, udbetaling af kørsel og dommerhonorar og dommernes upartiskhed.

Samme link vil også blive placeret under menupunktet: Til kampen

Retningslinjer mv.

Memory Lane da Håndbolddommerklubben Østjylland fejrede 50 års jubilæum

Der var store forventninger da dagen kom, hvor HKØ kunne fejre det længe ventede jubilæum på Bjerre Kro: Fredag den 8. september 2017. Receptionen startede kl. 16.00, og der var stor gensynsglæde, da gamle dommerkollegaer efter mange år mødte hinanden igen og kunne udveksle historier fra gamle dage. Håndboldklubberne og forbundet var også repræsenteret, og der blev takket for de mange gaver dommerklubben modtog.

DSC_4354
Formand for Håndbolddommerklubben Østjylland, Mike Thygesen holder sin jubilæumstale flankeret af: Kent Nikolajsen, Georg Danielsen, Anker Nielsen, Henrik Bak og Leif Andersen.

Efter beretningen er der indsat billeder fra festen. Der kan skiftes mellem de to kataloger nederst på siden.
Du kan desuden linke til Benny Andersens billeder: HER og Dans billeder: HER

Torben Løvborg og Henrik Bak fra HKØs bestyrelse registrerede de 70 deltagere til receptionen, så man var sikker på, at alle fik et eksemplar af jubilæumsbogen, der var løbet op på 100 sider. Inden for i de hyggelige lokaler tog formand Mike Thygesen og næstformand Ole Futtrup imod de mange gæster, der blev beværtet på bedste måde med sandwich og drikkevarer ad libitum. Dagnæs HK, Gedved IF, HSR og Klakring var repræsenteret sammen med Gunner Knudsen fra Sportssammenslutningen og Idrætsarkivet i Horsens.
Henning Jensen repræsenterede Hulvej Skole, og han faldt hurtig i snak med kulturudvalgsformand i Horsens Kommune, Martin Ravn. Peter Nielsen, der for mange år siden var en talentfuld håndbolddommer repræsenterede som centerleder Det Østjyske Idrætscenter, og han fandt sammen med den mangeårige kampfordeler i HKØ Lars Nielsen.

Dansk Håndbold Forbund støttede flot op omkring arrangementet med Anker Nielsen, der er kasserer i DHF. Kent Nikolajsen, der er formand i JHF deltog sammen med Georg Danielsen, der som central påsætter repræsenterede JHF Kreds 6. Dommerudvalgsformand Henrik Mouritsen tog hele dagen med og deltog både i receptionen og aftenfesten.
Selv om folk kom med deres forskellige ”kasketter” blev de hurtigt ”taget af”, og der blev hygget, grinet og snakket håndbold fra fortiden og nutiden.

Det sjoveste er og bliver de gode historier fra ”Memory Lane”, der tilsyneladende ikke bliver dårligere med årene. På denne fantastiske fredag banker ”Forenings- Danmark” med højeste slagstyrke.

Formand Mike Thygesen holdt tale og indledte med at tale om faglighed, udvikling og fællesskab, det HKØ gerne vil signalere i jubilæumsåret og i fremtiden.

-En håndbolddommerklubs succes skal aflæses på dens evne til at tiltrække og fastholde nye dommere. Dertil har vi brug for fyrtårne og ildsjæle, men det er ikke nok påpegede han.

-Det skal være attraktivt at være dommer, ikke ved at betale mere for den enkelte kamp, men ved at gøre det mere accepteret og beundringsværdigt at være dommer, sagde Mike.

Han sluttede sin tale med at sige, at han selv for alvor kom ind i dommerverdenen, da hans søn Kalle blev uddannet dommer i 2006. Den velskrevne tale blev honoreret med et stort bifald.

To timer i godt selskab går hurtigt, og receptionen sluttede. Gæsterne fra foreningerne skulle hjem til familien og måske starten på Vild med dans, mens dommerne gjorde sig klar til gallafest i det tilstødende lokale. Der blev spillet indmarch, og min gode ven fra Silkeborg Ivan Meic blev så kåd, at han med en albue sendte en stor rødvinsplet på min hvide skjorte. Han blev dog hurtigt tilgivet, da Niels Kromands flinke serveringspersonale fjernede det meste af den med danskvand.
Jørgen Engelbreckt spillede til en af de første dommerfester i slutningen af 60’ erne, og han havde også fået genvalg mange år efter, og han er bestemt ikke blevet ringere med årene.
Middagen var kromad, når den er bedst, en yderst velsmagende fiskeforret efterfulgt af buffet og hjemmelavet is. Ingen tænkte på pølsevognen, der ligger ved siden af Bjerre Kro!

Der blev holdt fine taler. Niels Henning Broch- Mikkelsen gik på som den første og kunne fortælle om dommerklubbens fødsel, hvor han selv sad i den første bestyrelse, og siden blev der et utal af tillidsposter til Niels Henning inden for DHF. Leif Andersen og Benny Andersen bidrog ligeledes til flere historiske brikker, krydret med et par historier. De to æresmedlemmer har lavet et flot arbejde omkring vores jubilæumsskrift, og de modtog begge efter endt tale stående bifald.
Næstformand i HKØ Ole Futtrup fortalte nogle gode historier fra de mange år, der er gået. Herefter gik Jens Rasmussen på. Han er pensioneret journalist og fortalte om arbejdet med vores flotte jubilæumsskrift. Jens er selv tidligere dommer i daværende Horsens Håndbolddommerklub og ville fortælle nogle historier fra dengang. Uheldigvis for Jens havde Ole taget nogle af Jens’ gode historier og pointer. Det tog Jens pænt og holdt en god, men afkortet tale.
Dommerudvalgsformand Henrik Mouritsen holdt en fin tale og takkede HKØ for det arbejde, der bliver udført i klubben herunder det gode samarbejde.

Webmasterens sang med 15 vers blev skyllet godt ned undervejs, og selvom om der var et par dommere, der fik et par ”svinere” med i sangen, skal man huske på, at det er en ære at blive nævnt i en sådan sang, og at det hele jo er kærligt ment. Selv fik jeg også fyret et par historier af og lagde lidt på i dagens anledning.

Efter middagen blev der spillet op til dans af den glimrende Jørgen Engelbreckt. De unge blev lidt højrøstede, da de festede igennem, men det var dem vel ondt. Det er dem, der skal holde det næste runde jubilæum og styre i fremtiden. Der blev serveret natmad, selvfølgelig hotdogs, som dommere kan lide dem.
Kl. 2 sluttede festen, og en bus samlede de Horsens- folk op, der havde holdt ud.
Tak for en fantastisk weekend, der sluttede, da Leif Andersen i anledning af vores jubilæum var i TV SYD søndag aften. Et TV hold fulgte Leif i Rask Mølle Hallen med klip fra en kamp og interviews før og efter kampene.

 

 

Leif Andersen i TV SYD søndag den 10. september

07070787-6eb9-4f3e-847b-0e14212683aa(1)

I disse dage fejrer Håndbolddommerklubben Østjylland 50 års jubilæum.

Leif Andersen har været med hele vejen og lidt til. Den 74-årige dommer har nemlig fløjtet håndboldkampe og uddelt to-minutters udvisninger i 54 ½ år. Han har ikke tal på, hvor mange kampe han har dømt, men det er i hvert fald på den gode side af 1.000.
(Kilde: TV SYD)

Læs mere om Leif og se interview fra TV SYD:

Link her

Ny bog med internationale spilleregler fra DHF

Internationale spilleregler fra DHF fra 2016:

Det er gået hjemmesidens næse forbi, at der på DHFs hjemmeside er oploaded nye internationale spilleregler fra 2016.
Så når du fremover skal læse på reglerne, (og det er tiden nu), skal du læse disse og ikke din gamle regelbog i pap og papir.

Det er således en glæde, at to af hjemmesidens faste støtter: Torben Løvborg og Morten Lefty Christensen, samme dag har gjort opmærksom på den nye regelbogs eksistens, og tak for det. Reglerne er lagt på 14. august 2017.

 

Link til internationale spilleregler 2016

Generalforsamling nr. 50 stod i jubilæets tegn

Af Bjarne Hay, webmaster HKØ

Håndbolddommerklubben Østjyllands generalforsamling nr. 50 blev afholdt onsdag den 19. april, da 43 veloplagte dommere indtog vores hjemmebane i Gedved Hallens cafeteria. 5 nye dommere blev budt velkommen og udover den sædvanlige dagsorden og uddeling  af pokaler var der efter generalforsamlingen frankfurtere og gruppearbejde på programmet. Forude venter vores jubilæum.

DSC_3766
Forberedelserne til 50 års jubilæet er startet og her er det Lars Nielsen, Mike Thygesen og Jens Rasmussen, der har de store armbevægelser fremme.

Formand Mike Thygesen bød forsamlingen velkommen og de nye dommere, der var med for første gang blev præsenteret: Jeff Riegels er 3. divisionsdommer fra Sjælland og han bosætter sig snart i Hedensted. Mikkel Lund, der er søn af Henrik Lund måtte som de andre nye rejse sig. Vi har også fået tilgang af to nye piger: Caroline Andersen og Cecilie Madsen. Kasper Madsen var den sidste, der blev præsenteret for forsamlingen. Stor ros til de unge dommere, der udover at deltage i generalforsamlingen lovede at støtte op om jubilæumsfesten til september. Efter generalforsamlingen blev deres ”forfest” planlagt. Sådan!

Ud over de fremmødte dommere var der en særlig velkomst til Jens Rasmussen og Georg Danielsen. Jens er pensioneret journalist og tovholder på vores jubilæumsskift, mens Georg er central påsætter i Kres 6.

Leif Andersen var dirigent og har været det så længe folk kan huske. Ud over en kompetent ledelse af generalforsamlingen har Leif været med til at starte dommerklubben i 1967, en unik repræsentant for det grå guld i klubben. Dommere der måske er lidt slidte, men uundværlige og altid klar til at hjælpe dommerklubben, når der sendes bud!

Formandens beretning er sammen med de andre beretninger udsendt skriftligt til klubbens medlemmer, så det var tilføjelser, der stod på programmet: Mike indledte med at sige, at år 50 står i jubilæets tegn med et omfattende jubilæumstidsskrift lavet af et udvalg, der længe har været i arbejdstøjet: Jens Rasmussen, Benny Andersen, Leif Andersen og Lars Nielsen. Ud over arbejdet med tryksagen prøver de at finde så mange gamle medlemmer som muligt, der så vil blive indbudt til jubilæumsfesten fredag den 8. september på Bjerre Kro.

-Det er vigtigt, at alle bliver ambassadører for vores 50 års jubilæum ved selv at deltage og gøre reklame festlighederne på hjemmesiden, Facebook eller andre steder, hvor det giver mening. Det er stadigvæk en af vores primære opgaver, at dommerklubben rekrutterer unge dommere, og her må alle gøre en indsats, sagde Mike Thygesen
Formanden er glad for det grå guld, men de holder ikke evigt.

Mike Thygesen udtrykte desuden sin tilfredshed med, at man kan sidde både i dommerklubbernes bestyrelser og i dommerudvalget på en gang. Det giver et bedre samarbejde.
Sponsorarbejdet er stadig en vigtig del af dommerklubbens arbejde, og Ole Futtrup trækker her et stort læs. Mike sluttede af med at sige: ”Vi er stadig til for dig i øjenhøjde”.

Den udviklingsansvarlige Bjarke Søndergaard kunne under sin beretning meddele, at alle de nye dommere har fået dommertøj, som et synligt tegn på, at de er kommet godt igennem deres vejledningsperiode. Nu kan de stå og egne ben og så glæder det udviklersystemet.

Et andet glad budskab fra Bjarke var de oprykninger, der på kreds- og lokalplan har fundet sted: Henrik Lund og Henning Winther til 3. division, Henrik Bak og Henrik Rosenberg er rykket i Jyllandsserien, Steffen Helding Sørensen og Eric Breinholdt Larsen fra serie 2 til serie 1. Følgende er rykket fra serie 3 til serie 2: Henrik Udsen, Jeppe Fisker, Christoffer Jensen, Anders Christensen og Robert Jensen. Også fra hjemmesiden: Et stort tillykke til alle.

Regnskabet og budgettet blev fremlagt af formanden, da kassereren Torben Løvborg var ferierende i Thailand. Kontingentet er forsat 300 kr. pr. år.

Formand Mike Thygesen blev genvalgt til posten de næste to år, det samme gjorde Ole Futtrup og Kasper Commerou, mens det vedtaget, at Henrik Bak først er på valg næste år.

Suppleanterne Anders Christensen og Kalle Thygesen blev genvalgt.
Vi var nu let og smertefrit nået til punktet: Eventuelt, hvor der blev uddelt en 25 års nål med tilhørende forfriskninger til Leon Jakobsen. Han har tidligere været formand, men er pt. ude med en skade. Mike sagde, at Leon er savnet, og Mike håber at han hurtigt kommer tilbage til de 40 x 20.

Eric Breinholdt fik en af de to pokaler for sin flotte sæson med oprykning til serie 1, samtidig med at han altid er klar, når der bliver sendt bud.
Der var også en pokal til en af vores unge dommere, der er på vej frem, Christoffer Jensen.
Mike takkede for at dommerklubben altid kan benytte Gedved Hallens cafeteria og forfriskningerne til Gedved IF blev afhentet af Henning Winther og Henrik Udsen.

JHF, Kreds 6s centrale påsætter Georg Danielsen, der havde taget vejen fra Grindsted til Gedved tog ordet og sagde, at der er strukturændringer på vej i Kreds 6. Udviklingen går i retning af centralisering både i forhold til påsætning og det øvrige kontorarbejde, der pt. varetages fra Langmarksvej i Horsens.
Han kunne desuden meddele, at der er en ny sommerturnering på vej fra U10 til 3. division.
Der er spillet 9000 kampe i Kreds 6 og kredsen ligger som en af de bedste med en kampdækning på 99%.
Georg Danielsen takkede alle for deres indsats, men minsandten om, der ikke også her faldt roser af til det grå guld, der er klar til at lukke, de mange huller der opstår.
Georg Danielsen sluttede af med at sige, at et makkerpar, der gerne vil dømme meget sammen skal koordinere deres afbud.

Eric Breinholdt gjorde reklame for et 21 timers løb: ”Stafet for livet”, der er arrangeret af Kræftens Bekæmpelse. Det løber af stablen den 21. maj og der løbes fra 68 byer i landet. Eric vil gerne koordinere dommernes tilmelding til det gode arrangement. Mere herom senere på hjemmesiden.

Før generalforsamlingen var forbi tændte grillmaster Henrik Bak den store gasgrill, hvor der blev lagt store frankfurtere på. Duften fra grillen trak i folk og uroen spredte sig. Da formanden havde svært ved at få afsluttet generalforsamlingen, måtte dirigenten kalde til besindelse og afslutte generalforsamling nr. 50 på behørig vis.

Bestyrelsen havde i forbindelse med traktementet sat forsamlingen i grupper, der ud fra lister skulle prøve at finde frem til vores gamle kollegaer, der ikke har dømt i årevis. De vil også blive indbudt til jubilæumsfesten. Udover den flittige søgning på mobilen, blev der også luftet en del af de gamle historier, der tilsyneladende ikke bliver ringere med årene, og tak for det.

Til slut lidt historiske fakta: Dommerklubben havde stiftende genralforsamling den 5. september 1967, men jubilæumsfesten afholdes fredag den 8. september 2017.

Tak for det store fremmøde til jubilæums- generalforsamlingen, det tegner godt i forhold til jubilæumsfesten på Bjerre Kro, hvor det er et must, at alle møder op.

God sommer til alle.

[Not a valid template]