Retningslinjer for afbud mv. til kampe for dommere i Kreds 6

Forhåndsafbud:

For at undgå dobbelt arbejde, så er det meget vigtigt, at I løbende får alle afbud ind i HåndOffice, så snart I ved, at I ikke står til rådighed. Husk fødselsdage (børn, ægtefælle/kæreste mv.), bryllupsdage, arbejde, møder, ferier, andre arrangementer mv.

Afbud bør som minimum være lagt ind mindst 6 uger frem. Meget gerne længere frem. Desuden bedes afbud, der kommer til løbende, også lagt ind, så det er muligt at se, om I evt. kan tage afbudskampe, Cup kampe, flyttede kampe, træningskampe mv., da de ofte kommer med kort varsel. Desuden vil dommervagten også kunne se, om I er tilgængelige eller ej ved akut afbud.

Link til det hele her: Retningslinjer mv vers 2018-2019