Nyt fra kredsen: Nyhedsbrev til sæsonen

Til alle dommere og udviklere i JHF Kreds 6
Håber I alle har haft en rigtig god og dejlig sommer, nu skal vi så småt i gang igen med den kommende håndbold sæson. Som I alle ved har DHF´s breddedommerud-valg lanceret en ny regelgennemgang via online-systemet for alle breddedommere i Danmark. I skulle alle gerne have modtaget en skrivelse på mail fra DHF herom, hvor i også har modtaget alle spørgsmålene samt svarene hertil.
Alle breddedommere og breddeudviklere i Danmark uanset hvilket niveau de dømmer eller udvikler på skal gennemføre denne regelgennemgang online med minimum 75% rigtige svar. Den enkelte dommer eller udvikler har alle de forsøg som er nødvendig for at kunne gennemføre regelgennemgangen.

Link til resten af brevet her: Skrivelse til dommere og udviklere vedr. regelgennemgang 20 og skrivelse
om løbekrav her Løbekrav til diverse rækker for sæsonen 2018-2019