Rolig generalforsamling i Håndbolddommerklubben Østjylland med hygge, grillpølser og snak om det nye dommertøj

Af Bjarne Hay, webmaster, Håndbolddommerklubben Østjylland.

Årets ordinære generalforsamling blev afholdt i de vante rammer på hjemmebanen i Gedved, onsdag den 18. april. Forårsvejret var endelig slået igennem og 35 dommere var mødt op. Der blev hils og snakken gik.

Formand Mike Thygesen bød velkommen på bestyrelsens vegne og foreslog igen…. igen Leif Andersen, som dirigent. Leif kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
Dagsordenen skal følges, men generalforsamlingen blev suspenderet og selvom nogle yngre kræfter synes tiden er løbet fra pokaler, er det bare ikke sådan det kører i HKØ!

DSC_5383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den første pokal blev uddelt til Jeff Riegels, der modtog pokalen for sit høje dommerniveau og engagement uden for banen. En stor del af forsamlingen undrede sig over at en importeret sjællænder kan få pokalen det første år i hovedlandet, og der faldt et par kornede bemærkninger.

Der var også en pokal til ungdommen, og også her er det Caroline Scandorf Andersens første dommerår i HKØ. Hun fik pokalen for at være rykket fra gruppe 4 til gruppe 1. Hun har desuden gjort et stort arbejde for at holde sammen på gruppen af unge dommere i Kreds 6, senest til Humlebi Cup i Give, hvor de unge dommere fra kredsen var samlet i sidste weekend. 

Der var sendt skriftlige beretninger ud, men Mike Thygesen havde kommentarer til sin beretning. Han sagde, at der er brug for nye impulser i en tid med udfordringer, det grå hår er stadig dominerende i dommerstanden, og vi skal bruge flere unge dommere. Mike sagde, at dommerklubben er ved at få tag i de unge dommere, og man laver tiltag for at fastholde dem. Kun herved kan man holde en kvalificeret dommerstand.
Mike glædede sig over, at Spar Nord er tilbage som sponsor i dommerklubben, og han sluttede af med at sige, at man vil prioritere de sociale arrangementer og sammenholdet.
Der var eksempelvis et socialt arrangement med ølsmagning i Hatting den 23. februar.

Henrik Bak er tiltrådt som ny udviklingsansvarlig efter jul, og han lagde ud med at sige, at der fra 1/2 til 26/3 er foretaget 59 vejledninger og udviklinger i HKØs regi. Det dækker de 30 lokale dommere, der er. Alle har været påsat, men det er desværre ikke alle der er blevet udviklet. Det er bl.a. sket fordi, der er udviklere, der er blevet fjernet fra kampene for at selv at dømme kampe. Kredsen har den holdning, at alle kampe skal dækkes. Henrik sagde, at man fortsætter dialogen med kredsen om dette.

HKØ har i år fået uddannet 7 nye dommere, hvoraf de 5 er blevet fastholdt. Det blev betegnet som fornuftigt.

Henrik Bak sluttede af med de oprykninger, der har været: Caroline Schandorf fra gruppe 4 til gruppe 1, Per Fischer fra gruppe 3 til gruppe 2. Følgende er rykket til gruppe 4: Max Ifversen, Jonna Lund, Helle Andreasen og Thomas Troelsen. Martin Vestergaard er igennem vejledersystemet og dømmer U10.

Torben Løvborg aflagde som kasserer regnskabet og budgettet for det kommende år. Det har været dyrt at afholde vores 50 års jubilæum sidste år samtidig med, at der også er brugt penge i forbindelse med anskaffelsen af det nye KEMPA dommertøj.
Dommerklubben har dog stadig en fornuftig egenkapital.

Ved fremlæggelsen af næste års budget sagde Torben Løvborg, at der også her skal sættes penge af til arrangementer for unge dommere.

Klubbens medlemmer kan stadig benytte sig af idrætsklinikken på Langmarksvej i Horsens. Den har åben hver mandag. Vi betaler til det, så brug den endelig!

Torben sluttede af med at sige, at HKØ støttes af 32 sponsorer, der alle kører på hjemmesiden.

Så var det tid til punktet: Valg af bestyrelsesmedlemmer og her blev Henrik Bak genvalgt, mens de unge dommere i klubben blev repræsenteret ved Caroline Schandorf Andersen, idet hun blev valgt. Kenneth Dam blev genvalgt som revisor, mens Henrik Udsen blev genvalgt som 1. revisorsuppleant.

Så blev det tid til punktet eventuelt….. og en rigtig god debat.

Der blev spurgt til, om man stadig må dømme i det gamle dommertøj. Svaret er: NEEEJ!
Hvordan kan man komme af med det. Svar: BRÆND DET!

Der blev foreslået et ungeudvalg under bestyrelsen. Næstformand Ole Futtrup svarede, at et sådant har man allerede og det har været med til planlægning og afvikling af Humlebi Cup. Fra HKØ var det Caroline Schandorf, Kalle Thygesen og Jeff Riegels fra DU, der deltog.

Der var heldigvis også en god debat om rekruttering af unge dommere, og bestyrelsen er klar til tale med de dommerklubber, der har gode erfaringer med at få mange nye dommere.

Formand Mike Thygesen indskærpede, at hvis man er blevet utilfreds med noget, skal man kontakte formanden i HKØ, der så vil kontakte de relevante i systemet. Man skal følge forretningsgangen her.

Jeff Riegels tog ordet og sagde at man fra DUs side gerne vil have åbenhed. Man vil lave en nyskabelse, der hedder: “Dommersamtaler”, det vil omfatte spørgeskemaer og dage, hvor man i de tre dommerklubber kan møde repræsentanter fra DU. Man vil gerne lære især breddedommerne at kende og desuden udveksle ideer med dem. De tre steder er: Gedved, Voel og Grindsted.

Henrik Mouritsen, DU formand tog ordet og sagde, at det er vigtigt, at breddedommerne bliver efteruddannet, der har allerede været kørt et breddedommerkursus i Grindsted med Jørgen Svane Sørensen som instruktør.
De skal således være dommere fra gruppe 1 til gruppe 4.

Dirigent Leif Andersen afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. De gode dufte fra pølsegrillen havde efterhånden bredt sig til lokalet, så folk styrtede ud til en gang grillpølser med brød og læskende drikke til. Helt sikker aftenens højdepunkt. Stor ros til chefgrillmaster Torben Løvborg og hans assistent Henrik Bak. Snakken gik og folk blev længe og hyggede sig.
Vi skal også lige huske at sige tak til Gedved IF for lån af klublokaler igen.
Tak for en meget fin generalforsamling, der er opstartmøde den 5/ 9. Opdater Håndoffice allerede nu!