Så er det nye sponsor dommertøj fra KEMPA klar til udlevering

Fra JHF Kreds 6:

I forlængelse af den information, vi udsendte i december – og prøvningen af nyt dommertøj ultimo januar – så er det en STOR fornøjelse at kunne fortælle jer, at tøjet nu er på vej ud til levering til jer!!

Som I husker, så  blev der i  efteråret gen-igangsat et arbejde med henblik på at udvikle et nyt fælles dommertøj-koncept for samtlige dommere i JHF kreds 6.

DSC_4864
En tilfreds kredsformand Palle Bækby (th) præsenterede det ny dommertøj fra Kempa til kredsdommersamlingen i januar. Nu kan det snart tages i brug af Christian Nikolajsen i uge 12.

Her kan du se det nye dommertøj, tasker med mere: Dommertoej 2018 billeder

Planen for implementering var tænkt til igangsættelse pr. opstart af sæsonen efter ombrydning – altså i januar ‘18. Denne frist nåede vi, som bekendt, desværre ikke HELT, men tøjet kommer ud nu her inden sidste turneringsrunde – og således, at i også kan anvende det til de efterfølgende stævner m.v., som mange af jer deltager i.

I planen indgik, at samtlige dommere får tilbudt en ‘pakke’ bestående af 2 dommertrøjer, træningstrøje, shorts, 3 par strømper og en sportstaske.

Der indgår en egenbetaling på kr. 500,00 – men, den bliver delt over 2 ‘omgange’ a’ kr. 250,00 – hvoraf den første rate trækkes ved dommerafregningen her ultimo marts (sammen med evt. beløb for de ‘ekstra-bestillinger’ i har afgivet) – sidste rate ‘trækkes’ imidlertid først ved efterårets første dommerafregning i september/oktober og betragtes efterfølgende som et depositum. Dvs., at skulle man vælge at stoppe som dommer før aftaleperiodens udløb – men, under alle omstændigheder senest til aftaleperiodens ophør (forventeligt pr. udgangen af 2020) – bliver de kr. 250,00 tilbagebetalt til hver dommer. Det forudsætter naturligvis, at vi er klar med en ny ‘sponsorportefølje’ på det pågældende tidspunkt. Dette arbejde er imidlertid allerede igangsat NU, så vi håber, at vi næste gang kan være ‘ude’ i rigtig god tid med nye aftaler.

Den tidligere beskrevne web-shop løsning, hvorfra der kan tilkøbes ekstra tilvalgte produkter, har vi også valgt at udbygge lidt yderligere. Der vil blive mulighed for tilkøb af flere produkter, end oprindeligt tænkt – herunder også lidt ‘civil’ påklædning, dommer-rekvisitter o.lign. – og som noget helt ekstraordinært/nyt også produkter fra Festina Ure. Webshoppen forventes igangsat i starten af april. Måtte i ønske at købe tøj inden web-shop løsningen er på plads, eller måtte der være suppleringer til ‘start-ordren’ i får leveret nu, så tages der kontakt pr. mail til Georg på kredskontoret, som så vil foranledige tingene bestilt og leveret.

Hele den administrative del af de fremtidige bestillinger, leveringer, betalinger osv. varetages af kredskontoret. (Ekskl. køb over web-shoppen)

I vedlagte pdf-fil kan i se billeder af de nye bluser, træningsjakken, tasken og den “valgfri” svedabsorberende trøje. Måtte nogen i farten have ‘glemt’ at tilkøbe sved-trøjen, så leveres den her i opstartsfasen til bare kr. 50,00 pr. stk. + porto. Efterfølgende kommer den på webshoppen til kr. 149,00 (butikspris er kr. 199,00)

Lidt om sponsorerne: Vi skylder en KÆMPE TAK til vores nye samarbejdspartnere, som har investeret både penge og interesse i vores projekt. Det er SparNord Bank, Nykredit (realkredit, bank og forsikring), samt Festina Danmark / Dana Ure – vi har fået leveret nogle flotte logo’er til vores tøj og vores nye partnere vil også dukke op i håndbold-verdenen i aftale-perioden og vise interesse for vores sport.

Også KEMPA og SPORT24 har vist stor interesse for vores projekt og har begge bidraget med et rigtigt pænt sponsor-beløb!

Derudover, så skylder vi en STOR TAK til styregruppen, hvor især Ole Futtrup og Mike Thygesen, begge Horsens, har investeret næsten urimeligt meget tid i at finde sponsorer og forhandle nogle rigtigt flotte aftaler igennem til vores alles gavn og udbytte!

Planen for levering af tøjet er nu klar og det sker således:

Alle dommere i SHK-området: Voel-hallen onsdag, den 21. marts fra kl. 19-21 (kontaktperson: Jørn Hansen, cafeteriet)

Alle dommere i MHK-området: MAGION i Grindsted onsdag, den 21. marts fra kl. 18-20 (kontaktperson: Georg Danielsen, kredskontoret)

Alle dommere i HKØ-området: Gedved-Hallen torsdag, den 22. marts fra kl. 16-20 (kontaktperson: Pia Winther, Gedved IF)

Er man forhindret de pågældende datoer, så lav selv en aftale med en dommer-kollega, som kan tage tøjet med hjem – eller hvis dette ikke er muligt, så tag kontakt til den lokale kontaktperson på stedet, eller giv besked pr. mail til Georg – så vil disse rare mennesker hjælpe videre!

Vi håber på en god modtagelse og ønsker jer alle TILLYKKE med det nye tøj – vi håber, i bliver rigtigt glade for det!

PS! – det er forhåbentligt helt unødvendig info – men, AL GAMMELT DOMMERTØJ destrueres NU og må IKKE ANVENDES efter modtagelsen af det nye tøj!

Eventuelle spørgsmål og kommentarer er altid velkomne – disse kan rettes til DU-formand Henrik Mouritsen, eller Georg Danielsen (pr. mail)

Venlige hilsner

På vegne af styregruppen

Henrik Mouritsen      
Palle Bækby

DU-formand 
Kredsformand