Jacob Jæger Pagh ny udviklingsansvarlig i Kreds 6

Jacob Jæger Pagh har afløst Bjarke Søndergaard som ny udviklingsansvarlig i dommerudvalget i Kreds 6.
Vi ønsker Jacob tillykke med det nye ansvarsområde og håber på et godt samarbejde fremover.

Jakob

Hent informationsbrev fra dommerudvalgsformand Henrik Mouritsen her:
Brev til alle dommere og udviklere i kreds 6

Kommentar