Retningslinjer for påsætning mv. i Kreds 6

Så er vi klar med retningslinjer for den kommende sæson omkring påsætning af dommere:
Der er link til emner omkring:
Forhåndsafbud, dommervagtordningen, afbud på hverdage, tilsigelse til kampe, tilgængelighed i Håndoffice, SMS fra systemet, afbud/ aflysning af kampe, manglende hold, diæt, udbetaling af kørsel og dommerhonorar og dommernes upartiskhed.

Samme link vil også blive placeret under menupunktet: Til kampen

Retningslinjer mv.