Håndbolddommerklubben Østjylland holdt igen generalforsamling til tiden da Mike Thygesen blev udnævnt til æresmedlem

Af Bjarne Hay, webmaster Håndbolddommerklubben Østjylland

Mandag den 25. april 2022 var dagen hvor vi for andet år i træk fik afholdt vores generalforsamling til tiden, dette på trods af at den forgangne sæson i høj grad har været styret af de mange corona- aflysninger. Vi har mærket det i forhold til turneringsafviklingen med masser af aflyste kampe og i forhold til de arrangementer, vi ikke kunne afholde.
Forsamlingen hyldede den tidligere formand i klubben og afgåede dommerudvalgsformand Mike Thygesen med et æresmedlemsskab af dommerklubben – stort tillykke.

Kl. 18.30 startede generalforsamlingen i de nye rammer i Dagnæs Hallen. De 25 fremmødte blev bænket og formand Henrik Bak bød velkommen. Leif Andersen er en legende som dirigent, og det blev der ikke pillet ved. Han tog dirigentstokken og erklærede forsamlingen for lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Henrik Udsen og Henrik Rosenberg var de bedst kvalificerede og blev stemmetællere. Dog blev de ikke sat på de store prøver.

Generalforsamlingen blev suspenderet, og det var tid til uddeling af pokaler: Marie Louise Knudsen Jensen fik den lille pokal for sin store indsats i forbindelse med hendes hjælp til at få dømt de mange kampe, der hobede sig op og lige pludselig skulle dømmes.

Benny Andersen kunne tage den store pokal med hjem. Dette blev motiveret med den store indsats som Benny gennem mange år har ydet for sporten. Han er synonymet med altid at være der, være en god kollega og ikke mindst at være systemets mand.

Mike Thygesen var ikke tilstede, da han er på ferie, men han blev alligevel hædret af Ole Futtrup som æresmedlem og med stående bifald fra forsamlingen. Der blev hurtigt sendt en videohilsen i retning af Mikes autocamper. Han vil senere modtage det fine diplom, hvor han bl.a.kan læse, at han er et unikt klubmenneske der arbejder benhårdt for håndbolddommerne i kreds 6 og en af HKØs helt store kulturbærere. Der stod også at han er en habil breddedommer, og det blev der grinet lidt af!

Dirigent Leif Andersen fandt igen dagsordenen frem igen og det var formandens beretning der stod for skud.
Henrik Bak sagde,  at han glæder sig over at det er meget få medlemmer HKØ har mistet under coronaen. Der har heldigvis været mange til at tage en ekstra tørn. 

Mange af klubbens arrangementer blev aflyst: Turen til Hamborg til bundsligahåndbold, turen til dameligahåndbold i Skanderborg og rundvisningen på idrætsarkivet i Horsens blev også aflyst. Der satses på at gennemføre ovenstående hurtigst muligt. Det er godt at vide at vores arrangement- sponsor “Varmesmeden” fra Gedved v. Henrik Rosenberg står klar med økonomisk hjælp, når det går løs igen.

Henrik Bak sagde desuden, at man følger udviklingen omkring den nye struktur i forhold til sammenlægningen af Kreds 3, 6 og 5. HKØ bakker op om projektet og arbejder positivt med.
Henrik sluttede af med at ønske alle en god sommerpause, der vil være løbetræning fra august.

Den udviklingsansvarlige Rasmus Frederiksen gik på og sagde, at vores nye dommere er kommet i gang, men at udfordringen generelt har været at man fra kredsens side har prioriteret at få dømt kampene frem for udviklinger. Dette skabte en mangel på udviklere.

Torben Løvborg fremlagde regnskab og budget for det kommende år, hvor han bl.a. roste Dana Ure for deres sponsorat til at få trykt 15.000 nye scoringskort, så vi kan klare os de næste 3 år. Kontingentet forblev uændret.

Der fandt en mindre revision af klubbens vedtægter sted og man kan snart se de opdaterede vedtægter på HKØs hjemmeside.

Valg til bestyrelsen: Torben Løvborg blev genvalgt som kasserer, Rasmus Frederiksen blev genvalgt som udviklingsansvarlig og nyt bestyrelsesmedlem blev Michael Jakobsen.

Marie Louise Knudsen Jensen og Max Ifversen fortsætter som suppleanter. Mike Thygesen fortsætter som revisor, det samme gør vores revisorsuppleant Henrik Udsen.

Under eventuelt orienterede Jeff Riegels om arbejdet med at skaffe nyt dommertøj. Han er her i et nedsat udvalg sammen med Mike Thygesen og Ole Futtrup.

Jeff fortalte, at der ikke er sat dato på for sammenlægningen af de tre kredse: 3,6,5, man afventer.

Han sluttede af med at sige, at der fortsat er brug for de gode kræfter fra lokalområdet til at løse opgaver i den nuværende og kommende struktur. 

Ole Futtrup rettede en tak til vores mangeårige sponsor Italiensk Vinimport, der er lukket.
Det er lykkes at finde en ny vinsponsor til HKØ: “Vin med smag v. Allan Nielsen, Østerhåbsvej 85 c, Horsens.
Tak til Allan, den nye sponsor vil hurtigst muligt blive præsenteret på hjemmesiden. 

Benny Andersen takkede for den store pokal, og sagde at han er glad for at være tilbage efter sygdom. Han konstaterede tørt, at der i forsamlingen kun var 2 han ikke havde dømt med i  tidens løb.

Henrik og Leif kunne runde generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden. Tak til alle for en hyggelig generalforsamling anno 2022. Også tak til Dagnæs HK, der lånte os cafeteriet i Dagnæs Hallen.

God sommer.