Generalforsamling i år til tiden

Bestyrelsen for Håndbolddommerklubben Østjylland har fastlagt den årlige generalforsamling, der på den anden side af corona, kan afvikles efter klubbens vedtægter.
Datoen er: Mandag den 25. april kl. 18.30 i Dagnæshallens cafeteria.

Kære medlemmer i Håndbolddommerklubben Østjylland
Generalforsamlingen finder sted i Dagnæshallens cafeteria d. 25. april kl 18:30Af hensyn til forplejning; tilmelding til Henrik Bak 23 68 52 24
Dagsorden iflg. vedtægterne.
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Udviklingsansvarliges beretning
5. Aflægning af revideret regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af formand (ulige år)
9. Valg af økonomiansvarlig (lige år)
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1-2 ulige år – 1-2 lige år)
11. Valg af suppleanter (2 hvert år)
12. Valg af 2 revisorer (1 ulige år – 1 lige år)
13. Valg af revisorsuppleant (1 hvert år)14. Eventuelt
På valg fra bestyrelsen er: Caroline Andersen (modtager ikke genvalg)Rasmus Frederiksen (modtager genvalg)Økonomiansvarlig Torben Løvborg (modtager genvalg)

Vel mødt

MVH
Bestyrelsen for HKØ

Generalforsamling i HKØ anno 2012 i Gedved Hallen, vi spoler 10 år frem og er klar til generalforsamlingen 2022