Indbydelse til generalforsamling

Kære medlem i HKØ
Med risiko for udsættelse inviteres du hermed til generalforsamling i Håndbolddommerklubben Østjylland. Fredag d. 23. april kl 18:00.
Nærmere info omkring lokation udsendes med beretningerne. 

Fra den gang, hvor der var generalforsamlinger til tiden: Onsdag den 18. april 2007 blev der afholdt generalforsamling på “Restaurant Børsen” i Horsens, og der var mødt 40 dommere op.

Dagsorden iflg. vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af 2 stemmetællere. 
3. Formandens beretning. 
4. Udviklingsansvarliges beretning 
5. Aflæggelse af revideret regnskab. 
6. Indkomne forslag. 
7. Fastsættelse af kontingent. 
8. Valg af formand (ulige år) Jakob Hansen (modtager genvalg)
9. Valg af økonomiansvarlig (lige år) 
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1-2 ulige år – 1-2 lige år). På valg: Ole Futtrup (modtager genvalg), Kasper Pedersen (modtager genvalg), Kalle Tygesen (modtager ikke genvalg.) Henrik Hansen modtager valg.
11. Valg af suppleanter (2 hvert år) Rasmus Frederiksen og Kalle Thygesen modtager valg. 
12. Valg af 2 revisorer (1 ulige år – 1 lige år). Kenneth Dam(modtager ikke genvalg) Mike Thygesen modtager valg.
13. Valg af revisor suppleant (1 hvert år). Henrik Udsen (modtager genvalg)
14. Eventuelt.  

På bestyrelsens vegne
Kasper