Nyhedsbrev til alle i Håndbolddommerklubben Østjylland

Marts 2021

Først af alt håber vi i HKØs bestyrelse, at alle vore medlemmer er kommet godt frem til nu i denne for vort land så besværlige tid.
Bestyrelsen har ikke været underdrejet, men næsten! Vi har afholdt et Teams møde fornyeligt, ellers har arbejdet været mere en til en.

Ungegruppen har holdt kontakt til hinanden med det, som har kunnet lade sig gøre, hvorimod de mere erfarne + 25 år, mere eller mindre har været sat på pause.

Det er vilkårene, men nu lader det til, at vi snart kan få lidt aktivitet i gang for vore medlemmer.

HKØ glæder sig til at kunne invitere alle medlemmerne til endnu en generalforsamling og forskellige sociale arrangementer i dommerklubben. Det varer et stykke tid endnu, men her er et stemningsbillede fra generalforsamlingen i 2011 på Horsens Kunstmuseum.

Udendørssport op til 25 personer er igen blevet en mulighed. HKØ ved, at der arbejdes på flere veje for at opnå aktivitet. Beach håndbold og måske det gamle markhåndbold i en overgang indtil vi igen må komme i hallerne. JHFs turneringsudvalg har hele tiden arbejdet på flere muligheder med datoer for en genåbning, da intensionen er, at de selvfølgelig vil gøre alt hvad muligt er, for at få færdigspillet turneringen. Mere ved vi ikke i HKØ.

Derfor er det vores håb, at alle vore medlemmer vil yde størst mulig fleksibilitet, da vi måske skal være aktive helt frem mod juni, hvis landet åbner mere op efter den 6. april 2021.

Naturligvis vil alle medlemmer blive orienteret, når vi i HKØ ved mere om turneringen.

Det største håb af alle er helt klart det, at vi ser alle vore aktive dommere igen, friske på de nye udfordringer, som de tilpassede turneringsformer må give.

HKØ håber igen i år, at vi kan afholde vores generalforsamling efter vedtægterne, selvom det ser vanskeligt ud!
Derfor har vi afsat fredag den 23. april 2021.

Uanset hvornår det bliver muligt med generalforsamlingen, vil vi i HKØ lave et brag, en event der kan ryste os sammen igen, altså et ”gensynets glæde- arrangement”.

Der vil ultimo marts 2021 komme en indbydelse. Vi håber ligesom sidste år på stor forståelse, hvis vi må rykke på den anden side af sommerferien!

En ting er dog sikkert efter fuld genåbning, her vil HKØ gøre sig umage, så vi får fuld fokus på ungeafdelingen, uden at glemme eller tilsidesætte + 25 år afdelingen. Vi skal straks det bliver muligt have arrangeret en bustur til Bundesligaen, vi kan sige: Kiel. HKØ har for længst fået tilsagn fra erhvervslivet, der støtter op omkring dette kommende tiltag.

Varmesmeden i Gedved bliver hovedsponsor, så en stor tak til Henrik Rosenberg.

Når vi snakker støtte til HKØ, er bestyrelsen generelt af den opfattelse, at vi må være fornuftige og ikke være for opsøgende omkring støtte, da rigtig mange af vore partnere har været nedlukket. Dog kan vi nok ikke lade være, hvis der alligevel opstår muligheder.

Bestyrelsen er som altid åbne for forslag til et fælles arrangement.
Fra dommerudvalget ved vi, at der arbejdes på et arrangement for kvindedommerne, her har vi Caroline med i det udvalg der står for det, ansvarlig er: Louise Meic.

Ligeledes fortsætter udvalget som stod for eventen i Elkjær sidste år, under ledelse af Jeff. Her er Ole stadig med.

I DU er der sket en udskiftning, da Michael Jacobsen er stoppet som ”ungeminister” og her kan vi byde velkommen til Hannibal. Han er tilmed formand for MHK.

Caroline og Henrik Hansen har ”gjort deres hoser grønne” overfor Hannibal, så HKØ forventer et særdeles godt samarbejde, omkring de unge.

www.hkoe.dk, her har webmaster Bjarne Hay haft rigeligt med tid. Derfor kan det også varmt anbefales at alle vore medlemmer får læst hans artikler. Det er interviews med 3 dommere fra hele Kreds 6. De er skrevet i et samarbejde med kredsbestyrelsen.

Facebook, her har vi i flere år haft en lukket gruppe med: Håndbold dommer i Kreds 6. Det understreges, at det er en lukket gruppe, og ikke en lukket afdeling! Dette ment som ros til Jeff som har været forbilledligt aktiv som administrator.

Så er du ikke med i gruppen endnu, så kan det varmt anbefales. Det giver en sammenhængskraft i en tid hvor vi skal være sammen, hver for sig.
VI ER TIL FOR DIG – I ØJENHØJDE
Så har I noget på sinde, stort som småt, kontakt meget gerne din fagminister eller formandskabet.

P.b.v.
Næstformand
Ole Futtrup