Generalforsamlingen i Håndbolddommerklubben Østjylland fredag den 21. august 2020 stod i coronaens tegn

Af Bjarne Hay, webmaster HKØ

Formand Jakob Hansen takker dirigent Leif Andersen med en coronahilsen

45 håndbolddommere fra HKØ mødtes for første gang siden nedlukningen 11. marts, da den udsatte generalforsamling blev afholdt med næsten et halvt års forsinkelse.
Der var stor gensynsglæde hos vores dommere, da de mødtes på vores hjemmebane i Gedved Hallen, og det blev en kort generalforsamling inden der blev serveret wienerschnitzel med det hele og drikkevarer ad libitum.

Generalforsamlingen startede traditionen tro kl. 18.30, men i modsætning til de tidligere år var de faste håndtryk og krammerne afløst af den nye corona- hilsen: albue mod albue.

Valg af dirigent var endnu en gang en kåring, da Leif Andersen hurtigt satte sig i stolen.
Ib Olesen og Leon Jakobsen blev valgt til stemmetællere, og så startede det hele.
Generalforsamlingen blev suspenderet: Det var tid til uddeling af pokaler: Henrik Hansen og Martin Westergaard modtog hæder for deres arbejde med ungegruppen, lokalt og på kredsen.
Henrik er en erfaren udvikler, mens Martin vil blive tilknyttet udviklergruppen til ved næste møde. Pokalerne er blevet flot graveret af vores trofaste sponsor Guldsmed Lind i Horsens.

Formand Jakob Hansen åbnede generalforsamlingen med at byde de ”arrangementssultne” dommere velkommen med ønsket om, at vi skal have det hele lukket op efter den lange pause.
Ude i hallerne vil der være regler, der skal overholdes, hvis der skal spilles håndboldkampe. Den arrangerende klub er ansvarlig for at disse overholdes, mens dommeren i den forbindelse ikke har noget ansvar… udover selvfølgelig selv at overholde coronareglerne og… dømme kampene! Sundhed og sikkerhed har absolut topprioritet her.

Jakob håbede, at alle dommere vil fortsætte efter nedlukningen, det er nødvendigt, hvis alle kampe skal dækkes, og han gjorde god reklame for ”kickoff- arrangementet” arrangeret af Kreds 6, DU og dommerklubberne. Det er et stormøde den 16. 09 i Grindsted – husk tilmelding i Håndoffice og der er dagsorden og omtale på hjemmesiden.
Formandens beretning blev vedtaget af forsamlingen med klapsalver.

Den udviklingsansvarlige Henrik Bak gik på og sagde, at man selvfølgelig ikke nåede det man skulle i forhold til udvikling af dommere. Det vil man rette op på hurtigst muligt, når turneringen går i gang.Når der sendes nye dommere ud, skal der være fuldstændig ro omkring deres dømning, derfor vil vejlederen/ mentoren i den nye sæson tage kontakt til trænerne og forældrene og fortælle dem om retningslinjerne inden kampen.

Henrik gjorde desuden opmærksom på løbetesten den 03. 09, hvor grupper 2 dommerne som noget nyt skal løbe, der er retest den 24. 09. Husk at lave regeltesten hurtigst muligt.Henriks beretning blev vedtaget… selvfølgelig med klapsalver.

Torben Løvborg udtrykte sin store tilfredshed med at være kasserer i klubben, om det hænger sammen med at ingen har brugt penge under coronaen, skal være udsagt, men han udtrykte håb om, at der igen kommer gang i hjulene hurtigst muligt… så der kan bruges penge på vores kerneværdier: Uddannelse af dommere og sociale arrangementer.
Økonomien må stadig betegnes som sund.

Der var genvalg til Caroline Schandorf som ungeansvarlig, Henrik Bak blev genvalgt som udviklingsansvarlig. Rasmus Frederiksen og Martin Westergaard blev valgt som suppleanter til bestyrelsen. Henrik Udsen er genvalgt som revisorsuppleant, og Ib Olesen blev genvalgt som revisor.

Under eventuelt tog dommerudvalgsformand Mike Thygesen ordet, og sagde at der er brug for dommerne, der er dommere der er stoppet i skyggen af coronaen, så derfor er vi udfordret på antallet af dommere, det er vigtigt at alle kommer til OB- møderne, gerne i andre dommerklubber, hvis man er forhindret i egen: Der er brug for alle vores dommere.

Næstformand Ole Futtrup takkede Ib Olesen for en lang og stor dommerkarriere, Ib har valgt at stoppe, og gør det som æresmedlem og efter en dommerkarriere, der startede i 1974.
Ib modtog som mange af vores andre aktive dommere en vingave fra Italiensk Vinimport.

Jens Nellemann sagde at forturneringen for ungdomshold strækker sig over 2 weekender og med mindre puljer.
Leif Andersen afsluttede generalforsamlingen og forsamlingen gik over til spisningen. Vores sponsor Bjerre Kro havde lavet wienerschnitzler med hele svineriet, som fyldte tallerkenen helt ud.
Det kunne dommerne lide og depoterne blev tanket op!

Mitzi Højgaard havde stillet sig til rådighed i forbindelse med serveringen og det hele spillede i maks: ”God mad gør dommeren glad”Der blev hygget videre og snakken gik som altid rundt ved de små borde, der blev snakket om den kommende sæson, coronakrisen og de gamle historier blev selvfølgelig trukket frem igen.

Tak for en god generalforsamling, hvor det vigtigste tydeligt var at finde fællesskabet frem igen efter den lange sportslige og sociale pause. Tak til bestyrelsen og de folk, der lavede det fine setup til generalforsamlingen. Vi er klar til den nye sæson.