Corona- update for spillere og dommere

Fra DU formand, DHF Thomas Rich:

Til alle håndbolddommere i JHF kreds 6Afvikling af håndboldkampe som dommer -Hvordan skal jeg forholde mig?Kære håndbolddommer, efter en alt for lang pause står vi nu overfor en ny sæson, og de første træningskampe er allerede i fuld gang. Vi vil derfor gerne vejlede jer til, hvordan

I kan bidrage til den bedst mulige afvikling af kampene under hensyntagen til alles sundhed og sikkerhed.Den 10. august udsendte DHF denne pressemeddelelse, hvori der beskrives, hvordan alle spillets parter bør agere. Læs den fulde pressemeddelelse her: https://dhf.dk/nyheder-og-presse/nyheder/pas-paa-hinanden-til-haandbold/Afsnittet om dommerne lyder: Er du dommer?

  • Hilsepligten er suspenderet for den kommende sæson, blandt andet af hensyn til de yngre årgange, der ikke er i så meget nærkontakt og også af hensyn til dem, der ikke spiller eller kommer tæt på andre i en kamp, fx jer dommere. Det betyder, at det er helt frivilligt at hilse efter kampen.
  • Der kan opstå lidt forvirring efter kampen, hvis der ikke hilses. Det er derfor også helt i orden, hvis du har lyst til at sætte en hilsen i gang, hvor I ikke giver hånd. Det kan fx være en albuehilsen.
  • Husk, at mange kigger på dig som dommer, når der er lidt forvirring, derfor kan det være en god ide, at du har en plan for, hvad der skal ske efter kampen – uanset om I hilser eller ej. Det er en god ide at afstemme dette med de to holds officials inden kampstart, så alle er enige om rammerne.

Herudover opfordres du til at følge myndighedernes gældende retningslinjer og så vidt muligt undgå unødig kontakt både før, under og efter kampen. I bør tilmed udvise stor ansvarlighed omkring hygiejne og oprydning i omklædningsrum, som efterfølgende skal bruges af andre.

Medbring evt. selv håndsprit. Dette er både for jeres egen og andres sikkerhed.Forsamlingsforbuddet over 100 personer i hallen er IKKE jeres ansvar at opretholde eller holde øje med. Det ansvar påhviler ene og alene den arrangerende forening og skal håndteres af denne. Vi har derfor ikke mandat til at afbryde håndboldkampe på den baggrund.

Hvis I har opfattelsen af, at forsamlingsforbuddet overtrædes, bør I tage fat i den turneringsansvarlige og gøre opmærksom på jeres observation.

Hvis du som dommer har spørgsmål eller er utryg ved afvikling af kampene, vil vi opfordre dig til at kontakte dit lokale dommerudvalg eller distriktsforbund og sammen finde en god løsning, som alle er trygge ved.

Pas på hinanden til håndbold

DHF.DKPas på hinanden til håndboldHele Håndbolddanmark vender så småt tilbage i håndboldhallerne efter sommerpausen, og her skal vi stadig passe på hinanden. I Dansk Håndbold Forbund giver vi dig her et overblik over, hvilke retningslinjer foreninger, faciliteter, forældre, trænere og spillere skal følge.