Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HKØ

hkø logo

 

 

 

Det er en glæde for Håndbolddommerklubben Østjylland at kunne indbyde til vores årlige generalforsamling onsdag den 24. april 2019 kl. 18.30 i Gedved Hallens Cafeteria

Kl. 18.30: Den ordinære generalforsamling starter med nedenstående
dagsorden. Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er HKØ vært for lidt godt til gane og hals.
Af hensyn til planlægningen er der tilmelding på: Mail: ofuttrup@gmail.com eller SMS:23301333 – Ole Futtrup og senest den 10. april.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere. (de 2 revisorer)
3. Formandens beretning v/ konstitueret formand Ole Futtrup
4. Dommerpåsætterens beretning – Ingen beretning – dog åben for kommentarer!
5. Udviklingsansvarliges beretning v/ Henrik Bak
6. Aflæggelse af revideret regnskab v/ Torben Løvborg
7. Indkomne forslag.
8. Fastsættelse af kontingent uændret 300,00 kr.
9. Valg af formand (ulige år): Konstitueret formand Ole Futtrup modtager ikke valg.
10. Valg af økonomiansvarlig (lige år)
11. Valg af dommerpåsætter (lige år): Udgår
12. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 ulige år – 2 lige år). Kasper C. Pedersen, Ole Futtrup og
Kalle Thygesen modtager genvalg.
13. Valg af suppleanter (2 hvert år). Anders Christensen modtager genvalg
14. Valg af 2 revisorer (1 ulige år – 1 lige år). Ib Olesen modtager genvalg
15. Valg af revisor suppleant (1 hvert år). Henrik Udsen modtager genvalg
16. Eventuelt, herunder uddeling af pokaler.

Vi er til for dig – i øjenhøjde! Støt op om HKØ.

Med venlig hilsen
Håndbolddommerklubben Østjylland