Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HKØ

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HKØ

      Det er en glæde for Håndbolddommerklubben Østjylland at kunne indbyde til vores årlige generalforsamling onsdag den 24. april 2019 kl. 18.30 i Gedved Hallens Cafeteria Kl. 18.30: Den ordinære generalforsamling starter med nedenstående dagsorden. Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er HKØ vært for […]