Sommerhilsen til hjemmesidens læsere

Sommeren er for alvor over os og håndbolden er sat på pause efter en lang sæson. Dommerudvalget i Kreds 6 har udsendt deres sommerhilsen til alle håndbolddommere i kredsen og på trods af Tour de France, ferie og rejser giver det god mening lige at stoppe op og læse det.

Reserver datoen lørdag den 27. august i Gudenåcentret fra 9- 15, hvor der afholdes at fælles OB møde for alle dommere i kredsen herunder løbetest for de dommere, der skal være med her.
Som altid, husk tilmelding i Håndoffice

Du kan linke til nyhedsbrevet: HER

HKØs hjemmeside er kommet i besidelse af indrangeringen DHFs elitedommere, som du kan linke til: HER

Rigtig god sommer til hjemmesidens læsere og alle håndbolddommerne derude.

Der har før været afholdt et fællesmøde i Gudenå Centret i Tørring, her er vi tilbage til 25. marts 2019

“Vin med smag” – agentur v. Allan Nielsen ny HKØ vin- sponsor

Der er lykkes Håndbolddommerklubben Østjylland at finde en ny vinsponsor i forbindelse med vores mange aktiviteter. Det er derfor en glæde for os at kunne præsentere: “Vin med smag”. Vi har sakset lidt fra firmaets hjemmeside:

Som du også kan linke til: HER

Lokal vinhandler – der også selv elsker et godt glas vin

Vi er godkendt vinimportør med eget lager og vinbutik i Horsens. Alle vores vine er importeret direkte fra de enkelte vingårde vi samarbejder med. Uden fordyrende mellemled. De fleste af vinene findes ikke i dansk detailhandel.

Vi besøger jævnligt disse gårde for altid at sikre os de rette relationer til dem. Det er små spændende vingårde der alle har det til fælles, at de har årelang tradition for at fremstille vine af høj kvalitet.

Vi importerer udelukkende vine fra det solrige Italien, og vi har ambitioner om at få fra så mange regioner som muligt, men har et særligt godt øje til Umbrien – Italiens grønne hjerte. Vores program omfatter også specialøl.

Vi håber i finder vores produkter interessante, og glæder os til at se jer til et lille glas eller 2

Mange specialiteter

finder du også i vort program (som løbende udvides) . Det gør os i stand til at lave mange flotte indpakningsmuligheder. Fra de små eksklusive gaver til de større med mange forskellige ting i.

Allan Nielsen fra “Vin med smag” er klar til at tage imod dig og dine bestillinger

Vi arbejder lynhurtigt og er særdeles fleksible.

AN Agentur har eget Showroom i Horsens

AN Agentur arrangerer vinsmagninger – såvel store som små, i vores Showroom eller hvor du måtte ønske det.

AN Agentur’s adresse er: Østerhåbsvej 85C, 8700 Horsens

Håndbolddommerklubben Østjylland holdt igen generalforsamling til tiden da Mike Thygesen blev udnævnt til æresmedlem

Af Bjarne Hay, webmaster Håndbolddommerklubben Østjylland

Mandag den 25. april 2022 var dagen hvor vi for andet år i træk fik afholdt vores generalforsamling til tiden, dette på trods af at den forgangne sæson i høj grad har været styret af de mange corona- aflysninger. Vi har mærket det i forhold til turneringsafviklingen med masser af aflyste kampe og i forhold til de arrangementer, vi ikke kunne afholde.
Forsamlingen hyldede den tidligere formand i klubben og afgåede dommerudvalgsformand Mike Thygesen med et æresmedlemsskab af dommerklubben – stort tillykke.

Kl. 18.30 startede generalforsamlingen i de nye rammer i Dagnæs Hallen. De 25 fremmødte blev bænket og formand Henrik Bak bød velkommen. Leif Andersen er en legende som dirigent, og det blev der ikke pillet ved. Han tog dirigentstokken og erklærede forsamlingen for lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Henrik Udsen og Henrik Rosenberg var de bedst kvalificerede og blev stemmetællere. Dog blev de ikke sat på de store prøver.

Generalforsamlingen blev suspenderet, og det var tid til uddeling af pokaler: Marie Louise Knudsen Jensen fik den lille pokal for sin store indsats i forbindelse med hendes hjælp til at få dømt de mange kampe, der hobede sig op og lige pludselig skulle dømmes.

Benny Andersen kunne tage den store pokal med hjem. Dette blev motiveret med den store indsats som Benny gennem mange år har ydet for sporten. Han er synonymet med altid at være der, være en god kollega og ikke mindst at være systemets mand.

Mike Thygesen var ikke tilstede, da han er på ferie, men han blev alligevel hædret af Ole Futtrup som æresmedlem og med stående bifald fra forsamlingen. Der blev hurtigt sendt en videohilsen i retning af Mikes autocamper. Han vil senere modtage det fine diplom, hvor han bl.a.kan læse, at han er et unikt klubmenneske der arbejder benhårdt for håndbolddommerne i kreds 6 og en af HKØs helt store kulturbærere. Der stod også at han er en habil breddedommer, og det blev der grinet lidt af!

Dirigent Leif Andersen fandt igen dagsordenen frem igen og det var formandens beretning der stod for skud.
Henrik Bak sagde,  at han glæder sig over at det er meget få medlemmer HKØ har mistet under coronaen. Der har heldigvis været mange til at tage en ekstra tørn. 

Mange af klubbens arrangementer blev aflyst: Turen til Hamborg til bundsligahåndbold, turen til dameligahåndbold i Skanderborg og rundvisningen på idrætsarkivet i Horsens blev også aflyst. Der satses på at gennemføre ovenstående hurtigst muligt. Det er godt at vide at vores arrangement- sponsor “Varmesmeden” fra Gedved v. Henrik Rosenberg står klar med økonomisk hjælp, når det går løs igen.

Henrik Bak sagde desuden, at man følger udviklingen omkring den nye struktur i forhold til sammenlægningen af Kreds 3, 6 og 5. HKØ bakker op om projektet og arbejder positivt med.
Henrik sluttede af med at ønske alle en god sommerpause, der vil være løbetræning fra august.

Den udviklingsansvarlige Rasmus Frederiksen gik på og sagde, at vores nye dommere er kommet i gang, men at udfordringen generelt har været at man fra kredsens side har prioriteret at få dømt kampene frem for udviklinger. Dette skabte en mangel på udviklere.

Torben Løvborg fremlagde regnskab og budget for det kommende år, hvor han bl.a. roste Dana Ure for deres sponsorat til at få trykt 15.000 nye scoringskort, så vi kan klare os de næste 3 år. Kontingentet forblev uændret.

Der fandt en mindre revision af klubbens vedtægter sted og man kan snart se de opdaterede vedtægter på HKØs hjemmeside.

Valg til bestyrelsen: Torben Løvborg blev genvalgt som kasserer, Rasmus Frederiksen blev genvalgt som udviklingsansvarlig og nyt bestyrelsesmedlem blev Michael Jakobsen.

Marie Louise Knudsen Jensen og Max Ifversen fortsætter som suppleanter. Mike Thygesen fortsætter som revisor, det samme gør vores revisorsuppleant Henrik Udsen.

Under eventuelt orienterede Jeff Riegels om arbejdet med at skaffe nyt dommertøj. Han er her i et nedsat udvalg sammen med Mike Thygesen og Ole Futtrup.

Jeff fortalte, at der ikke er sat dato på for sammenlægningen af de tre kredse: 3,6,5, man afventer.

Han sluttede af med at sige, at der fortsat er brug for de gode kræfter fra lokalområdet til at løse opgaver i den nuværende og kommende struktur. 

Ole Futtrup rettede en tak til vores mangeårige sponsor Italiensk Vinimport, der er lukket.
Det er lykkes at finde en ny vinsponsor til HKØ: “Vin med smag v. Allan Nielsen, Østerhåbsvej 85 c, Horsens.
Tak til Allan, den nye sponsor vil hurtigst muligt blive præsenteret på hjemmesiden. 

Benny Andersen takkede for den store pokal, og sagde at han er glad for at være tilbage efter sygdom. Han konstaterede tørt, at der i forsamlingen kun var 2 han ikke havde dømt med i  tidens løb.

Henrik og Leif kunne runde generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden. Tak til alle for en hyggelig generalforsamling anno 2022. Også tak til Dagnæs HK, der lånte os cafeteriet i Dagnæs Hallen.

God sommer.

Generalforsamling i år til tiden

Bestyrelsen for Håndbolddommerklubben Østjylland har fastlagt den årlige generalforsamling, der på den anden side af corona, kan afvikles efter klubbens vedtægter.
Datoen er: Mandag den 25. april kl. 18.30 i Dagnæshallens cafeteria.

Kære medlemmer i Håndbolddommerklubben Østjylland
Generalforsamlingen finder sted i Dagnæshallens cafeteria d. 25. april kl 18:30Af hensyn til forplejning; tilmelding til Henrik Bak 23 68 52 24
Dagsorden iflg. vedtægterne.
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Udviklingsansvarliges beretning
5. Aflægning af revideret regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af formand (ulige år)
9. Valg af økonomiansvarlig (lige år)
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1-2 ulige år – 1-2 lige år)
11. Valg af suppleanter (2 hvert år)
12. Valg af 2 revisorer (1 ulige år – 1 lige år)
13. Valg af revisorsuppleant (1 hvert år)14. Eventuelt
På valg fra bestyrelsen er: Caroline Andersen (modtager ikke genvalg)Rasmus Frederiksen (modtager genvalg)Økonomiansvarlig Torben Løvborg (modtager genvalg)

Vel mødt

MVH
Bestyrelsen for HKØ

Generalforsamling i HKØ anno 2012 i Gedved Hallen, vi spoler 10 år frem og er klar til generalforsamlingen 2022

Mike Thygesen årets dommer, da han gik af som dommerudvalgsformand og overlod posten til Jeff Riegels

Mike Thygesen – afgående dommerudvalgsformand og årets dommer 2022

Sakset fra Kreds 6s hjemmeside:

Så var der vagtskifte i Dommerudvalget i JHF kreds 6 på årets generalforsamling – jeg overlader trygt stafetten til den nye DU-formand Jeff-Henri Eskerod Riegels!
Mange tak for jeres kontinuerlige sparring, som er uundværlig for at kunne udvikle håndbolddommersporten – tak for ris, ros, spark, High fives og de mange store udfordringer vi har været igennem sammen.

Jeg vil forsat være en del af håndbolddommeriet med U-9 som spidskompetence og glæder mig til at møde jer i hallerne! Husk forsat at holde dommerudvalget i ørene – kun ved fælles hjælp kan vi sikre en forsat udvikling af vores fantastiske og verdens bedste hobby – håndbolddommeriet 🙏🤾‍♂️💪🙏Vi ses på de 40 * 20🙏Mike Thygesen U-9 dommer & årets dommer 2021/22👌🤾‍♂️🙏

Jeff Riegels er ny chef for de mange dommere i Kreds 6

Vi leder altid efter den perfekte kamp

Af Torben Løvborg og Bjarne Hay

Da Caroline Schandorff fra Håndbolddommerklubben Østjyllands bestyrelse bad os bidrage til serien “Dommere på vej” sagde vi selvfølgelig straks ja tak. Dåbsattesten siger: Torben Løvborg 53 år og Bjarne Hay 61 år, men vi brænder stadig for håndboldsporten og det sociale her.  Vi har en ambition om at være de bedste i vores højeste række: 3. division herrer, selvom vi ikke altid når det.
Vi har i vores indlæg bl.a. valgt at sætte fokus på følgende temaer: Rutiner, spændingsniveau, progressiv bestrafning, sund fornuft, uro på banen og onelinere.

To dommere, Torben og Bjarne sendt i byen med Spar Nord på brystet: Landsstævne Esbjerg 2013

Vi har ikke facitlisten, men vi er altid i en proces. Vi går efter den perfekte kamp, efter 10 års makkerskab har vi vurderet, at vi har været tæt på 2 gange.
Vi ærgrer os, når vi laver fejl, men vi ved også godt, at der hvor vi udvikler os mest er, når vi fejler, hvis vi vel at mærke reflekterer. Vi lover at der kommer flere fejl!

Hvad skal vi bruge rutiner til?
Det korte svar er at jo mere der er automatiseret omkring den kamp, vi skal dømme, jo flere af de tilbageværende ressourcer kan vi bruge til at dømme den og justere på det taktiske.
De fleste mennesker har det bedst med at tingene i stor udstrækning er som de plejer at være. Vi opbygger gennem rutiner en komfort-zone med plads til personlig udvikling.

Vores rutiner ligger faste med løbende justeringer. Før kampen: Bjarne tjekker begge mål, farlige ting omkring banen og fangnettene.
Torben kontrollerer spillertøj, herunder målmændenes spilletrøjer, så der ikke er sammenfald, han spørger om de spiller 7 mod 6, så vi kan tjekke deres overtrækstrøjer. Hvis de spiller 7 mod 6 forbereder vi os på det og her er der fokus på straffekast ved tomt mål, hvis denne situation opstår. Sker det går vi lige sammen og kommunikerer det ud til hallen.
Vi vil også gerne have et håndklæde i hvert mål.

Læs mere

Ung håndbolddommer fra Skanderborg kom stærkt tilbage efter coronanedlukninger

Af Nicolai Bay Kjellerup og Bjarne Hay

Nicolai Bay Kjellerup er en af vores nye og talentfulde dommere i Kreds 6. Han er lige fyldt 15 år, men tog allerede dommerkort som 13-årig. Hans dommerkarriere har dog i flere omgange været ”lagt ned” på grund af corona. Nicolai holdt ved og kom tilbage på håndboldbanen og den 10. november 2021 fik han sit dommertøj, da hans mentor Dan Christiansen sendte ham videre.

En stolt Nicolai Bay Kjellerup viser sit nye dommertøj frem i Egebjerg Hallen

Nicolai er en aktiv 15-årig, der har spillet meget fodbold og været håndboldtræner, men nu er det håndbolden i Skanderborg, der fylder. Han spiller 5 gange om ugen og dømmer i weekenden.

Den unge talentfulde dommer er gået uimponeret til de opgaver han har fået.
– Jeg har altid ment, at det var sejt at dømme. Dertil vidste jeg, at der var, er mangel på dommere og tænkte på, hvor forfærdeligt det vil være, hvis der ikke er en dommer til mine egne kampe.

Læs mere

Solgt hus hos Estate, Michael Jessen giver sponsorkroner til HKØ

I forbindelse med et medlemssalg af hus gennem Estate på Strandkærvej 20B i Horsens har ejendomsmæler Michael Jessen endnu en gang støttet Håndbolddommerklubben Østjylland med vigtige sponsorkroner og dermed kraftigt støttet arbejdet med at dygtiggøre de østjyske håndbolddommere.

Støt vores mange faste sponsorer, de gør en stor forskel for os.

Her kan du linke til: Estate på Strandkærvejs meget besøgte hjemmeside: Link her

Dana- ure støtter fortsat Håndbolddommerklubben

Scoringskort skal der til når der dømmes håndboldkampe så advarsler og udvisninger kan blive bogført korrekt. HKØ har sponseret af Dana- ure modtaget en større sending af slagsen, så bestrafningerne kan blive bogført korrekt de næste mange år.

Dana- ure har gennem en del år støttet håndbolddommer- sporten i det østjyske, så der kommer veluddannede dommere til alle håndboldkampe.
TAK FOR STØTTEN TIL DANA- URE og du kan linke til Festina Danmarks hjemmeside: HER